Tests and treatments

Facelift

Een facelift is een esthetische ingreep die de verouderingstekens van het gelaat corrigeert. Het verouderingsproces van het gelaat uit zich in het lakser worden van de huid, het toenemen van rimpelvorming, het uitzakken en/of atrofiëren van bepaalde delen van het gezicht.

Een facelift herstelt deze veranderingen zonder de natuurlijke gelaatsuitdrukking weg te nemen. Uiteraard wordt het verouderingsproces door deze operatie niet stilgezet, de klok wordt enkel teruggedraaid.

Ben ik een goede kandidaat voor een facelift?

Ben ik een goede kandidaat voor een facelift?

Volgende situaties maken een facelift bespreekbaar:

  • Je ergert je aan bepaalde verouderingstekens in het gelaat
  • Het verouderingsproces van je gelaat vordert sneller dan bij je leeftijdsgenoten, waardoor je er ouder of vermoeider uitziet dan je eigenlijk bent.
  • Je hebt reeds enkele niet-operatieve esthetische behandelingen ondergaan (botulinum toxine, rimpelvullers, laser …) om er jeugdiger of frisser uit te zien, maar je bent op zoek naar een meer blijvende oplossing.
  • Je bent op zoek naar een grondige aanpak van de veroudering van je gelaat en je bent bereid daar enkele weken herstelperiode voor in te calculeren.

Hoe verloopt een facelift?

Hoe verloopt een facelift?

Bij een klassieke facelift worden incisies voor en achter het oor gemaakt om de huid en onderhuidse weefsels van het gelaat te liften en aan te spannen. Bij een MACS-lift (Minimal Acces Cranial Suspension-lift) wordt enkel via een kleine incisie voor het oor, de lakse huid aangespannen en worden de onderliggende weefsels terug op hun oorspronkelijke plaats gebracht (lifting). De MACS-lift wordt uitgevoerd onder algemene anesthesie. De procedure neemt ongeveer 3-4 uren in beslag. Je kan meestal dezelfde dag het ziekenhuis verlaten.

De MACS-lift wordt in de praktijk vaak gecombineerd met lipofilling en ooglidcorrecties indien nodig. De facelift zal op een harmonieuze manier een jeugdige en frisse uitstraling creëren, met quasi onzichtbare littekens.

Zijn er mogelijke verwikkelingen?

Zijn er mogelijke verwikkelingen?

Een facelift kan verwikkeld door nabloeding. Goede controle van de bloeddrukken tijdens de operatie door ervaren anesthesisten, meticuleuze operatietechniek en een goede bandage na de operatie maken deze problemen in de praktijk zeer zeldzaam.

Wondproblemen en infectie komen eveneens zelden voor op voorwaarde dat er enkele weken voor en na de ingreep niet gerookt wordt.

Een kneuzing van de gelaatszenuw wordt beschreven als een zeldzame verwikkeling doch wordt vermeden door een grondige kennis van de anatomie van het aangezicht en ervaring met de techniek.

Hoe verloopt de nazorg en het herstel van een facelift?

Hoe verloopt de nazorg en het herstel van een facelift?

De bandage wordt meestal na enkele dagen verwijderd, de hechtingen na ongeveer 10 dagen. De kneuzingen duren ongeveer 7-10 dagen om weg te trekken, de meeste zwelling is na 3 weken verdwenen.

De ingreep is doorgaans niet zeer pijnlijk. Bepaalde delen van de huid van het gelaat kunnen eerder gevoelloos aanvoelen, doch dit verdwijnt na verloop van tijd.

Het resultaat van de facelift verbetert nog in de maanden na de operatie.

Wordt een facelift terugbetaald door de mutualiteit?

Wordt een facelift terugbetaald door de mutualiteit?

Een facelift is een esthetische operatie die niet wordt terugbetaald door de zorgverzekering. Na een eerste consultatie met bespreking van je specifieke wensen, wordt een op maat gemaakte oplossing geboden en zal een prijsofferte gemaakt worden.

Centres and specialist areas

Centres and specialist areas

Latest publication date: 16/05/2024
Supervising author: Dr Vertriest Rudolf