De missie van AZ Maria Middelares wordt kernachtig verwoord in de slagzin 'GezondheidsZorg met een Ziel'. Dit is waar we als ziekenhuis voor staan, dit is wat we als ziekenhuis willen bereiken.

Onze missie vertalen we verder in de kernwaarden van ons ziekenhuis: wat zijn de idealen die wij als organisatie nastreven? Verantwoordelijkheid, discretie, respect, collegialiteit ... Elke medewerker van ons ziekenhuis toetst elke handeling die hij/zij stelt hieraan af, elke dag opnieuw.