Ons jaarverslag belicht hoe we onze strategische doelstellingen hebben omgezet in de praktijk, dit steeds in samenwerking met onze artsen en medewerkers, de zorgverleners van de eerste lijn en de E17-netwerk-ziekenhuizen. Onze dagelijkse focus ligt op een continue verbetering van kwaliteit, een krachtige toekomstvisie die innovatie omarmt en een hoge patiënttevredenheid.

Raadpleeg de algemene jaarverslagen van AZ Maria Middelares hieronder: