Week van de patiënt: een aantal patiëntgerichte initiatieven

St Vincent General Hospital in Deinze

Naar aanleiding van de week van de patiënt (17 tot 21/10) organiseren we enkele initiatieven waarmee we de communicatie tussen onze medewerkers, patiënten, bezoekers en artsen blijvend verbeteren. Zo is er deze week onder meer:

  • Vergadering van de cliëntenadviesraad. Deze raad komt tweemaal per jaar samen en levert advies op vraag van het ziekenhuisbeleid en/of op eigen initiatief. Het thema is de vraag of de informatie op de website voor patiënten goed te begrijpen is.
  • Focusgroep rond SP-Revalidatie. Het betreft een gesloten groep van patiënten die recent op de afdeling SP-Revalidatie hebben verbleven en hun mantelzorgers die uitgenodigd worden om advies te geven over een aantal aspecten van de zorg- en dienstverlening.
  • Focusgroep rond zwangerschap en bevalling. Het betreft een gesloten groep van vrouwen die recent op de materniteit verbleven en uitgenodigd worden om advies te geven over een aantal aspecten van de zorg- en dienstverlening tijdens het hele proces vanaf de zwangerschap tot na de bevalling.