Perinataal zorgpad rond mentale gezondheid bij aanstaande of jonge moeders

St Vincent General Hospital in Deinze

Meer dan 2 op de 10 vrouwen ervaart een mentaal gezondheidsprobleem tijdens de zwangerschap en/of gedurende het eerste levensjaar van het kind. Bij meer dan 75 % van deze vrouwen wordt dit knelpunt nooit gediagnosticeerd. Zij krijgen bijgevolg geen geschikte behandeling en ondersteuning. Tijdens de prenatale consultatie bij de vroedvrouw pikt AZ Sint-Vincentius Deinze hierop in.

Door elke zwangere patiënt te bevragen, kan een groter aantal psychosociale en financiële kwetsbaarheden bij patiënten opgespoord worden. Tijdens de prenatale consultatie bij de vroedvrouw stelt de vroedvrouw de aanstaande mama's zorgvuldig enkele vragen. Indien nodig wordt zij nadien in contact gebracht met de sociale dienst of een psycholoog van ons ziekenhuis of kan er een geschikt behandelings- en / of ondersteuningstraject worden opgestart. Op die manier zorgen we mee voor een veilige en stimulerende omgeving voor de baby, want het gebrek aan begeleiding kan belangrijke gevolgen hebben voor de moeder, de baby en het gezin.

"Met een klein hartje ging ik naar de afspraak. Daar zei ik twee woorden tegen de psychiater en ze vulde mijn zin perfect aan. Ik voelde me begrepen en dat voelde goed. Het was mijn redding."

Ook na de bevalling komt elke mama na een achttal weken op gesprek bij één van onze vroedvrouwen op de materniteit. Tijdens dit contactmoment polst de vroedvrouw hoe de bevalling en het verblijf op onze materniteit verlopen is of ervaren werd. Het is een kans om ouders hun verhaal te laten doen en zo de zwangerschap, bevalling en begeleiding op een fijne manier af te ronden.

"Nu zijn we enkele jaren verder en vormen mijn dochter en ik een fantastisch team. Een geweldige meid, dat is ze! En ik? Ik vertel mijn verhaal graag aan wie het horen wil. Omdat het zó belangrijk is om gevoelens bespreekbaar te maken en omdat iedereen recht heeft op hulp."

Lees hieronder de volledige getuigenis van een mama die hulp kreeg.