12 t.e.m. 19 september: verkeershinder in Meulenstraat t.h.v. de spoedingang

St Vincent General Hospital in Deinze

Van 12 t.e.m. 19 september vinden wegenwerken plaats in de Meulenstraat. Daardoor is de spoedopname (inclusief parking spoed, parking artsen), de huisartsenwachtpost en de ondergrondse parking (voor dagziekenhuis, materniteit, pediatrie, nierdialyse en artsen) niet bereikbaar via de Meulenstraat.

De spoedopname, de spoed- en artsenparking, het mortuarium, de apotheek, de keuken en het magazijn blijven bereikbaar via een tijdelijke in-en uitgang t.h.v. de Peter Benoitlaan (zie plan).

De brandweer en de ziekenwagen moeten op elk moment de site probleemloos kunnen betreden of verlaten. Om onze spoed en het verkeer van ziekenwagens, leveranciers, patiënten en artsen in goede banen te leiden zijn volgende afspraken van toepassing vanaf 12 september. Foutparkeerders zullen weggesleept worden op eigen kosten.

Voetgangers en rolstoelpatiënten

Voetgangers en rolstoelpatiënten

We voorzien een zone om de spoedingang vlot en veilig te bereiken vanaf de Peter Benoitlaan of de parking in de Schutterijstraat.

Verkeer

Verkeer
  • Betreed en verlaat de site zeer voorzichtig. Bij het verlaten kom je op een drukke gewestweg terecht en kruis je onmiddellijk een druk fietspad en voetpad.
  • Een ziekenwagen krijgt steeds voorrang bij het betreden of verlaten van onze site.
  • Het afrijdend vervoer krijgt voorrang op het inkomend vervoer.

Parkeren

Parkeren
  • De kiss and ride zone ter hoogte van de spoedingang dient vrij gehouden te worden.
  • De parkeerplaats voor mindervaliden t.h.v. de spoed blijft behouden voor mindervaliden.
  • Enkel ziekenwagens met dringend vervoer en patiëntenvervoer mogen gebruik maken van de parkeerplaatsen van de huisartsenwachtpost. De huisartsenwachtpost is die dagen gesloten.
  • Patiënten voor het dagziekenhuis laten zich afzetten in de Peter Benoitlaan of parkeren op de parking in de Schutterijstraat. Patiënt kan langs het voorziene voetpad het blokje om wandelen (richting Peter Benoitlaan) naar de spoedingang. De wagen kan gratis de parking verlaten binnen 30 minuten.
  • Patiënten voor spoed of de nierdialyse rijden op via de tijdelijke ingang en parkeren op de daartoe voorziene parkeerplaatsen (zie plan).
  • Ouders voor de materniteit of pediatrie parkeren op de parking voor het ziekenhuis in de Schutterijstraat of op de publieke parking ter hoogte van het VTI. Ouders of papa’s kunnen voor een dagticket terecht op de betrokken dienst.