COVID 19 vaccination and cancer

COVID 19 vaccination and cancer

Op het dagziekenhuis is 1 bezoeker toegelaten.

Tijdens de consultatie is de aanwezigheid van 1 begeleider toegestaan.

Uiteraard blijft hierbij wel gelden dat indien de begeleider last heeft van hoest, kortademigheid, keelpijn, spierpijn of koorts hij niet kan meekomen naar ons ziekenhuis.

Vraag je voorschrift voor medicatie tijdens de consultatie met de arts of contacteer hiervoor jouw huisarts. Zij kunnen het voorschrift op jouw identiteitskaart (e-ID) plaatsen.

Meld dit aan het secretariaat. Zij kunnen jou verder helpen.

Patiënten en bezoekers hoeven geen mondneusmasker meer te dragen. Uiteraard staat het iedereen vrij om wel nog een mondneusmasker te dragen zo gewenst.

Op consultatie

Op consultatie

Je komt op consultatie als nieuwe patiënt of omwille van opvolging van uw gezondheidstoestand. De consultaties gaan door op verschillende locaties:

 1. AZ Maria Middelares
 2. Medisch Centrum Gentbrugge
 3. AZ Sint-Vincentius Deinze
 4. Medisch Centrum Aalter

Als je door de huisarts verwezen bent, heb je vaak een begeleidend schrijven meegekregen. Deze brief en eventuele resultaten van een bloedanalyse mag je aan het secretariaat afgeven. De secretaresse zal de documenten inscannen, zodat de arts over deze informatie beschikt in zijn digitaal dossier op het moment van de raadpleging. Het is altijd handig om je thuismedicatie te noteren en mee te brengen naar de raadpleging.

Naar het oncologisch dagziekenhuis

Naar het oncologisch dagziekenhuis

De meeste behandelingen binnen het zorgprogramma oncologie kunnen ambulant (= zonder opname) gebeuren. Daarvoor beschikt het ziekenhuis over een oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis.

AZ Maria MiddelaresAZ Sint-Vincentius Deinze
Gelijkvloers, gate AVolgroute 75, derde verdieping
Hoofdverpleegkundige: Matthias VerstryngeHoofdverpleegkundige: Alexis Delbaere

As of Wednesday 9 June, one person is allowed to accompany the patient to the day hospital. Everyone must abide by the applicable hygiene measures and wear a mask the entire time they are at the hospital. CO2 measurements are taken at regular intervals for monitoring purposes.

One person is allowed to accompany the patient during the consultation.

Of course, if the person accompanying the patient has symptoms of cough, shortness of breath, sore throat, muscle pain or fever, then he or she cannot come with you to our hospital. We ask the patient, as well as the person accompanying the patient, to always wear a mask and to abide by the hygiene measures.

Patients on wards are currently not allowed to receive visitors. For more information, please go to the general hospital website.

Do you still have questions? First contact the ICG secretariat on +32 (0)9 246 95 22.

Take a look at the hospital's general websitefor additional information

Naar de verpleegafdeling oncologie

Naar de verpleegafdeling oncologie

Een team van ervaren verpleegkundigen staat garant voor een professionele en kwaliteitsvolle zorgverlening op maat van de individuele patiënt. De verpleegkundigen volgden extra opleidingen 'oncologie' en hebben de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie'.

AZ Maria Middelares
verpleegafdeling oncologie (D501)
Hoofdverpleegkundige: Valerie Dierick

Voor je ziekenhuisopname moet je volgende zaken meenemen:

 • Administratieve papieren (identiteitskaart, papieren hospitalisatieverzekering …)
 • Medische papieren (verwijsbrief/documentatie (labo, radiologie-opnames) van je huisarts, bloedgroepkaart, informatie omtrent allergische reacties, actuele medicatielijst)
 • Persoonlijk gerief (toiletgerief, slaapkledij, gesloten/vast schoeisel, leesboek ...)
 • Waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen laat je beter thuis (ons ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal)

Waar aanmelden?

 • Opname via spoedopname
 • Bij een geplande opname kan je terecht bij de inschrijfbalie of één van de zes kiosken. Daar wordt je elektronische identiteitskaart (e-ID) gelezen. Je krijgt een volgnummer dat wordt geprojecteerd op de tv-schermen van de wachtzaal aan de inschrijving. Patiënten zonder e-ID krijgen ook een volgnummer. Op het moment dat je volgnummer wordt getoond, ga je naar de aangeduide inschrijvingsbalie. Daar wordt de reservatie bevestigd en wordt de inschrijving administratief in orde.
 • Je hebt keuze uit onderstaande kamertypes:
  - Tweepersoonskamer
  - Eénpersoonskamer

Je kamerkeuze heeft geenszins invloed op de kwaliteit van de individuele zorgverlening.

De zaalronde van de arts

De artsen staan samen met de leden van het multidisciplinaire team in voor jouw zorg tijdens de ziekenhuisopname. Dagelijks doet een van de medische stafleden een zaalronde. Tijdens deze zaalronde proberen we je zo goed als mogelijk informatie te verschaffen over jouw medische toestand en het gevoerde beleid. Aarzel niet om bijkomende inlichtingen te vragen tijdens deze dagelijkse zaalrondes.

De prijs van de kamer (verpleegdagprijs genoemd) wordt door het RIZIV betaald, de remgelden (persoonlijk aandeel van de patiënt) en de aanvullende hotelkosten blijven ten laste van de patiënt. Bij verblijf in een éénpersoonskamer wordt er een supplement aangerekend. Bij verblijf in een éénpersoonskamer kunnen de erelonen van de artsen verhoogd worden. De opnamedienst heeft een lijst ter inzage die de maximale ereloonsupplementen per arts vermeldt.

Als je specifieke vragen hebt over de factuur met betrekking tot je opname kan je contact opnemen met de dienst tarifering/facturering.

Pendelbus radiotherapie Kortrijk

Pendelbus radiotherapie Kortrijk

Patiënten die voor radiotherapie naar het az groeninge in Kortrijk gaan, kunnen gebruik maken van de pendelbus die vertrekt uit AZ Maria Middelares.

De pendelbus vertrekt om 7u 's morgens vanuit AZ Maria Middelares. Deze ochtendrit is enkel voor patiënten die na de radiotherapie nog verwacht worden in het dagziekenhuis van AZ Maria Middelares voor aanvullende behandeling. De andere patiënten kunnen meerijden met de pendelbus om 10u15.

Patiënten die willen meerijden, vragen we om 5 minuutjes voor vertrek te verzamelen in het atrium (aan de ronde rechts tegenover het winkeltje).

Opgelet: de bus rijdt enkel tussen AZ Maria Middelares en az groeninge. Er is geen halte voorzien in AZ Sint-Vincentius Deinze.

Wie met de pendelbus meerijdt, kan op de bezoekersparking van AZ Maria Middelares parkeren of op één van de voorbehouden parkeerplaatsen (6 in totaal). Die bevinden zich onder de voetgangersbrug tussen de torenparking en het ziekenhuis. Gelieve de speciale parkeerkaart aan de voorruit van de auto te leggen indien je gebruik maakt van één van de voorbehouden parkeerplaatsen. Zo'n speciale parkeerkaart wordt na de eerste consultatie in het az groeninge meegegeven.

Op de pendelbus ontvang je een gratis parkeerticketje voor de parking van AZ Maria Middelares.

Wil je graag gebruik maken van de pendeldienst? Gelieve dit kenbaar te maken bij de eerste consultatie met de radiotherapeut in AZ Maria Middelares. Het az groeninge in Kortrijk zorgt voor de verdere planning.