Door het coronavirus zijn alle niet-dringende consultaties, ingrepen en opnames geschrapt. Hoe zit het met zwangerschap en bevalling?

Veelgestelde vragen

Kan mijn zwangerschapscontrole doorgaan?

 • De zwangerschapscontrole op 16 weken wordt geannuleerd
 • De zwangerschapscontroles van 24 en 28 weken worden gecomprimeerd tot 1 controle op 26 weken.

Afspraken

 • Elke patiënte zal door haar behandelende arts gecontacteerd worden voor de annulatie of voor het vastleggen van een andere afspraak.
 • De wachtzalen moeten zo leeg mogelijk zijn: partners en kinderen worden niet meer toegelaten.
 • Voel je je ziek? Dan vragen we je om niet naar de raadpleging te komen. Een telefonische consultatie behoort tot de mogelijkheden.

Kan mijn partner blijven slapen?

Bij een bevalling is de partner welkom, die mag ook blijven slapen. We vragen om aandachtig te zijn voor de volgende richtlijnen:

 • een goede handhygiëne
 • afstand houden
 • heen en weer geloop beperken
 • geen mond-neus masker nodig

Bij last verkoudheid, hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden: verboden op bezoek te komen.

Bezoek en kinderen worden niet toegelaten, ook niet de kinderen van het koppel zelf.

Moet ik thuis bevallen?

Zeker niet, dit wordt ook niet aangemoedigd door de overheid (zie ook artikel in De Standaard: 'Situatie in ziekenhuizen valt momenteel mee' - 19-03-2020)

‘Het is veel makkelijker om in het ziekenhuis een bevalling thuisachtiger te maken dan een thuisbevalling veilig te maken.’

Marc Van Ranst - 19-03-2020

Gaan de prenatale lessen/infoavonden door?

De overheid vraagt dat er zo weinig mogelijk fysiek contact is.

Om aanstaande ouders zo goed mogelijk te ondersteunen, bieden we een aantal digitale/virtuele alternatieven aan:
 • Voor alle informatie van Kind & Gezin verwijzen we door naar hun website.
 • De infoavond bevalling gaat niet door. Je vindt heel wat informatie via onze virtuele toer.
 • Prenatale lessen: we bieden virtuele prenatale lessen aan door de vroedvrouw en de kinesitherapeut. Je kan je inschrijven via de kalender. De lessenreeks van april is volzet. Wil je op een wachtlijst geplaatst worden? Bel naar het secretariaat (tijdens kantooruren).