Ons gespecialiseerd kinderallergiecentrum richt zich tot kinderen met chronische klachten aan de luchtwegen, het maagdarmstelsel en/of de huid en tot kinderen die acute, vaak ernstige symptomen vertonen volgend op maaltijden, insectenbeten of inname van medicatie. Zo kan je bij ons terecht voor allergisch astma, atopisch eczeem en allergieën van uiteenlopende aard.

Het kinderallergiecentrum bevindt zich in het Medisch Centrum Maria Middelares.

Het kinderallergieteam is multidisciplinair en bestaat uit een vaste kern van drie kinderartsen, een kinderverpleegkundige, een kinderdiëtiste en een allround administratief medewerkster. Elke kinderarts heeft bovendien een bijkomende specialisatie.

 • dr. Leus: voedselallergie, eczeem en anafylaxie
 • dr. De Wilde: astma, eczeem en anafylaxie
 • dr. Van de Voorde: astma, voedselallergie, eczeem en anafylaxie

Artsen

Verpleegkundige

Diëtiste

Administratief medewerker

Onze werking

Onze werking

Je kan in het kinderallergiecentrum terecht voor tal van onderzoeken, individuele begeleiding en ondersteuning:

 • uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek
 • aanvullend onderzoek met huidtesten, bloedafname, longfunctie-onderzoek
 • geschreven uitleg rond type allergie, toediening van medicatie, huidverzorging, dieet
 • begeleiding door een diëtiste
 • intensieve samenwerking met de dienst kindergeneeskunde-allergologie van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven.

Ons team zet in op het regelmatig herevalueren van allergische kinderen, net omdat we weten dat allergieën in de loop van de eerste vijftien levensjaren sterk onderhevig zijn aan veranderingen. Zo behouden we het overzicht en kunnen we snel bijsturen waar nodig met behulp van nieuwe preventiemaatregelen, medicatie-aanpassingen, uitbreiding of vereenvoudiging van diëten en/of bijkomende patiëntenteaching.

Diagnoses en behandelingen

Diagnoses en behandelingen

Het kinderallergiecentrum diagnosticeert en behandelt meerdere aandoeningen:

Informatiesessies

Informatiesessies

We hechten veel belang aan inzicht in het ziektebeeld van je kind omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de basis is voor een optimale behandeling en levenskwaliteit. Daarom bieden we informatiesessies aan over eczeem (huidkuurtje) en anafylaxie (hevige allergische reacties) aan.

Huidkuurtje

Tijdens deze informatiesessie krijgen ouders meer uitleg over de oorzaken, behandeling en preventie van atopisch eczeem. Aan de hand van voorbeelden wordt aangeleerd om verschillende types eczeem te herkennen en de juiste behandeling toe te passen. Er worden ook heel wat praktische tips meegegeven.

Kinderen tussen drie en acht jaar zijn ook welkom. Er kunnen maximaal twee volwassenen per kind deelnemen aan deze sessie. Terwijl de ouders een theoretische uitleg krijgen, wordt aan de kinderen door onze kinderverpleegkundige op een speelse manier uitgelegd hoe ze correct smeren. Voor kinderen jonger dan drie en ouder dan acht jaar is deze ‘smeersessie’ minder geschikt.

Je kan een kind, vergezeld van een ouder of grootouder, inschrijven voor één van deze sessies. Vooraf inschrijven is verplicht.

Locatie

De sessie gaat door in de vergaderzaal van het Medisch Centrum Maria Middelares, wanneer je het gebouw binnenkomt onmiddellijk links.

Anafylaxie

We bieden ook informatiesessies voor ouders, grootouders, kinderverzorgsters, leerkrachten en andere zorgverleners aan die instaan voor de dagelijkse opvang van een kind met een gevaarlijke voedselallergie. Deze informatiesessies zijn ook geschikt voor adolescenten met een hoog risico op anafylaxie.

Er kunnen maximaal vier volwassenen per kind deelnemen aan deze sessies. Wij vragen een bijdrage van 25 euro per kind. Betaling via facturatie na de sessie.

Vooraf inschrijven is verplicht.

Locatie

Vergaderzaal Medisch Centrum Maria Middelares, Kliniekstraat 27 in Gentbrugge

Studies

Studies

Als gespecialiseerd centrum vinden we het belangrijk om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Momenteel werken we actief aan volgende studies in samenwerking met de dienst kindergeneeskunde-allergologie van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven:

 • herintroductie melk aan de hand van de ‘melkladder'
 • herintroductie van ei bij kinderen met een IgE-gemedieerde ei-allergie (TETI-studie)
 • inspanningsgebonden astma bij jonge atleten.

Contact

Contact

Aanmelden

Patiënten (van 0 tot 14 jaar) kunnen door verwijzers aangemeld worden door te mailen naar kinderallergiecentrum@azmmsj.be of te bellen naar het secretariaat van de kinderartsen op 09 246 82 00.Vermeld in je e-mail steeds volgende gegevens:

 • naam en geboortedatum van het kind
 • e-mailadres doorverwezen patiënt
 • adres patiënt
 • telefoonnummer patiënt

Als patiënt word je nadien zelf gecontacteerd voor het vastleggen van een afspraak door onze allround medewerker. De doorverwijzende arts wordt met evolutieverslagen op de hoogte gehouden.

Secretariaat pediatrie

Tel: +32 9 246 82 00

Onze kinderartsen hebben dagelijks raadplegingen op verschillende locaties. Raadpleging is enkel mogelijk na afspraak via het centraal secretariaat tijdens de kantooruren (van 8.15 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur).

Locatie

Gentbrugge - Medisch Centrum