Alle oftalmologen van ons team hebben een eigen subspecialisatie.
Verpleegkundigen en secretaressen verlenen de nodige ondersteuning.