Consultatie

Consultatie

Kom je naar het oogziekenhuis op consultatie, dan meld je je eerst aan:

  • AZ Maria Middelares: inschrijven aan de e-kiosk met je identiteitskaart

Verloop van de consultatie

Na je inschrijving aan de e-kiosk, ga je naar wachtpunt G1b. Neem plaats en wacht tot wanneer je volgnummer op het scherm verschijnt. Meld je vervolgens aan bij de balie die bij je volgnummer verschijnt.

Wat breng je mee?

  • identiteitskaart
  • eventuele verwijsbrief van de arts
  • oogmedicatie, brillen en/of lenzen

Belangrijk

Het kan zijn dat de oogarts tijdens de consultatie oogdruppels in je ogen doet die het moeilijk maken om met de auto te rijden. Daarom breng je best iemand mee die je kan begeleiden.

Betaling

Voor raadplegingen in AZ Maria Middelares of Medisch Centrum Maria Middelares ontvang je een factuur van het ziekenhuis. Meestal is dat een tot twee maanden na je afspraak. Lees hier meer over deze factuur.

Kom je op consultatie in een van onze andere (privé-)locaties, dan kan je betalen met bancontact bij het secretariaat.

Ingreep

Ingreep

Als blijkt dat je een operatieve ingreep aan je ogen nodig hebt, wordt hiervoor samen met de secretariaatsmedewerker een geschikte planning opgesteld. Op de dag van de ingreep schrijf je je eerst in bij de opnamedienst.

Voor een ingreep kan je ofwel lokaal verdoofd worden ofwel onder volledige anesthesie gebracht worden.