De COVID-19 pandemie bezorgt iedereen, en in het bijzonder ook nierpatiënten, enkele extra aandachtspunten. We sommen ze hieronder even voor je op. Samen werken we zo aan een veilige thuis- en ziekenhuisomgeving.

Aandachtspunten voor thuis

Aandachtspunten voor thuis

1. Houd steeds voldoende afstand (1,5 m) en vermijd contacten met anderen.

 • Vermijd onnodige uitstappen met het openbaar vervoer.
 • Doe boodschappen buiten de piekuren.

2. Controleer regelmatig je lichaamstemperatuur.

 • Bij temperatuur hoger dan 37,5 °C en/of klachten dien je contact op te nemen met het dialysecentrum om concrete afspraken te maken voor je eerstvolgende dialyse.
 • Je kan ons bereiken via het nummer 09 246 95 50 of 09 246 88 00.

3. Bedek je mond en neus wanneer je hoest of niest. Gebruik hiervoor een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen weg in een vuilnisbak.

4. Raak je mond-neusmasker zo weinig mogelijk aan, en enkel bij de elastieken.

5. Was regelmatig je handen met water en zeep.

Aandachtspunten bij dialysevervoer

Aandachtspunten bij dialysevervoer
 • Was en ontsmet je handen vóór je instapt in de wagen.
 • Draag steeds een mond-neusmasker tijdens het transport. Bij correct gebruik bedekt het mond-neusmasker steeds je mond én neus.
 • Draagt iemand zijn mond-neusmasker verkeerd? Durf hem hierop aan te spreken.
 • Houd je persoonlijke bezittingen (bv. handtas) op je schoot.
 • Raak zo weinig mogelijk aan in de wagen.

Download hieronder onze folder over correct maskergebruik.

Aandachtspunten in het ziekenhuis

Aandachtspunten in het ziekenhuis
 • Draag steeds correct een mond-neusmasker in het ziekenhuis.
 • Was en ontsmet je handen voor en na elk bezoek in ons ziekenhuis.
 • Houd steeds voldoende afstand (1,5 m) in de wachtzaal en op de afdeling.
 • Wissel bij aankomst op dialyse je mond-neusmasker en was nadien je handen.
 • Meld eventuele klachten terwijl de dialysemedewerker je lichaamstemperatuur controleert.
 • Ontsmet nogmaals je handen bij aankomst aan je dialysepost.

Patiëntbevraging dialysecentrum: de resultaten

Patiëntbevraging dialysecentrum: de resultaten

Om de dienstverlening van ons dialysecentrum te verbeteren, organiseerden we begin dit jaar samen met onderzoeksbureau BING Research een digitale bevraging. We wilden op die manier te weten komen wat onze sterke punten zijn, maar ook wat we nog kunnen verbeteren.

Jullie waren met 109 bereid om deel te nemen aan de bevraging. Bedankt!

Algemene tevredenheid

In de patiëntenbevraging werd gevraagd: hoe tevreden ben je in het algemeen over het dialysecentrum? Hier konden jullie een score geven waarbij 0 staat voor helemaal niet tevreden en 10 voor zeer tevreden. 67% van de deelnemende patiënten gaf een score van 9 of 10!

Hoogste scores

 • parkeermogelijkheden dichtbij het dialysecentrum
 • jullie vinden dat de artsen respectvol met jullie omgaan
 • jullie voelen zich in veilige handen bij de artsen

Laagste scores

 • privacy bij persoonlijke gesprekken en bij gesprekken over medische zaken
 • informatie rond wilsbeschikking en vragen levenseinde

Wat nu?

Het dialyseteam gaat samen met de cel kwaliteit aan de slag met jullie feedback. We hopen om tot een aantal concrete acties te komen die een antwoord bieden op de meest voorkomende vragen en opmerkingen.

Wat we nog onthouden?

 • Globaal gezien zijn jullie als patiënt tevreden tot zeer tevreden over de zorg in de verschillende dialysecentra. Heel fijn om dit te lezen!
 • Patiënten die gebruik maken van extern ziekenvervoer geven aan hier niet steeds tevreden over te zijn.
  Hoewel onze impact op de vervoersdiensten eerder beperkt is, blijven we als ziekenhuis inzetten op duidelijke communicatie met de externe diensten. We verzamelen de meldingen rond transportproblemen en overleggen periodiek met de betrokken vervoersdiensten om zo tot een betere dienstverlening te komen.
 • Jullie geven aan dat we ons als zorgverlener niet steeds voorstellen, waardoor het niet altijd duidelijk is bij wie je met welke vragen terecht kan.
  Er loopt al een ziekenhuisbrede campagne ‘Ik stel me voor’, waarbij we medewerkers motiveren om zichzelf aan patiënten en familie voor te stellen met naam en functie. Ook op de dialysediensten willen we hier extra op inzetten. Jullie kunnen ons hierbij helpen door ons aan te spreken als het niet duidelijk is wie er aan je bed staat en wat hij/zij komt doen.
 • De wachtbeleving in de wachtzaal en tijdens de dialyse kan voor sommigen onder jullie beter.

Meer informatie

Via de documenten hieronder vind je meer informatie over de resultaten.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de cel kwaliteit van ons ziekenhuis via: