De afdeling geriatrie van AZ Maria Middelares wordt omschreven als een seniorvriendelijke ziekenhuisomgeving waar gestreefd wordt naar het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg en diensten aan de oudere zorgvrager.

Afdeling geriatrie

Afdeling geriatrie

De afdeling geriatrie is gericht op het stellen van een diagnose, het opstarten van de nodige behandeling en het uitvoeren van de aangepaste revalidatie. Hierbij zal je op een interdisciplinaire wijze benaderd worden.

Wij bieden kwaliteitsvolle zorg aan om je functioneren zo optimaal mogelijk voor te bereiden in het kader van je ontslag.

De nodige voortgezette zorg zal met jou, je huisarts, andere zorgverleners en je familie beslist worden.

Verpleegafdeling geriatrie

De afdeling geriatrie bestaat uit drie units namelijk D601, D602 en D603. Het verpleegkundig team is 24 op 24 uur bereikbaar.

D601
Kamer 6101 tem 6109
Kamer 6110 tem 6114
Kamer 6115 tem 6120

D602
Kamer 6201 tem 6205
Kamer 6206 tem 6215
Kamer 6216 tem 6222

D603
Kamer 6301 tem 6308
Kamer 6309 tem 6313
Kamer 6314 tem 6320

In drukke periodes kan het gebeuren dat je wordt opgenomen op een andere verpleegafdeling, dit steeds onder supervisie van de geriater en het interne liaison team geriatrie.

Meer (praktische) informatie over de verpleegafdeling geriatrie vind je hier.

Brochures

In onderstaande brochures kan je allerlei praktische informatie vinden over onze dienst geriatrie:

Oudere patiënten op andere afdelingen van ons ziekenhuis

Oudere patiënten op andere afdelingen van ons ziekenhuis

Oudere patiënten kunnen echter ook op andere afdelingen in het ziekenhuis terechtkomen. Zij worden dan opgevolgd door een interdisciplinair team van interne liaison. Dat bestaat uit een geriater, een geriatrisch verpleegkundige, een logopedist, een ergotherapeut, een diëtist en een psycholoog. Hun adviserende functie heeft als doel de zorg aan de oudere zorgvrager te optimaliseren.