Met de vergrijzing van de bevolking zien we een toename van het aantal breuken als gevolg van een val bij ouderen. Dit vereist een specifieke zorg aangezien deze fracturen bij kwetsbare ouderen duidelijk gepaard gaan met een blijvend verminderde mobiliteit, functionaliteit en een hoger risico op institutionalisering. De mortaliteit bij ouderen na een heupfractuur is zelfs 30 % binnen het eerste jaar.

De dienst orthogeriatrie is een samenwerking tussen de diensten orthopedie en geriatrie met als doel een optimale zorg te kunnen verlenen aan oudere patiënten met breuken als gevolg van een val. Hier kunnen oudere patiënten met alle types breuken terecht, maar de meeste van deze patiënten hebben een traumatische heupfractuur. Voor deze patiënten werkt de dienst geriatrie samen met de dienst orthopedie: ze stellen behandelingsschema’s in onderling overleg op.

Door deze patiënten te concentreren op één zorgeenheid neemt de kennis van het team toe en verhoogt de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep.

Via een aangepaste en gespecialiseerde behandeling en revalidatie streven wij ernaar om de oudere patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren met het oog op een zo goed mogelijk herstel.

We werken ook samen met gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie en de gespecialiseerde ziekenhuisafdeling (SP) van het provinciaal zorgcentrum Lemberge .