Dysf² staat voor dysfonie (heesheid) en dysfagie (slikprobleem). Het is een samenwerking tussen stem- en slikspecialisten van de dienst neus-, keel- en oorziekten en de dienst logopedie om mensen met stem- en/of slikproblemen vanuit verschillende disciplines verder te helpen.

Fonetogram of VRP-resultaat (Voice Range Profiler) van een dysfone patiënt.

Enkele voorbeelden van stemklachten zijn:

 • Ik voel een krop in mijn keel terwijl ik spreek.
 • Ik ben al heel mijn leven lang hees maar nu krijg ik ook keelpijn als ik veel praat.
 • Ik ben operazangeres en mijn stem is niet meer zo zuiver als ik zachtjes zing.
 • Het stoort me dat mensen me altijd vragen of ik verkouden ben.
 • Ik wil graag kleuterleerkracht worden maar ik kan niet zingen.
 • Mijn keel is moe nadat ik les heb gegeven.
 • Ik krijg vaak de opmerking dat ik stil spreek maar het lukt me niet luider te praten.
 • Vroeger kon ik gemakkelijk hoog zingen, nu lukt dat helemaal niet meer.
 • Ik onderging onlangs een operatie en werd hees wakker.
 • Ik studeer logopedie en kreeg de opmerking dat ik hees ben.

Enkele voorbeelden van slikklachten zijn:

 • Ik krijg mijn boterhammen niet meer goed doorgeslikt.
 • Ik verslik me veel meer dan vroeger.
 • Ik moet hoesten tijdens eten en/of drinken.
 • Ik doe dubbel zolang over mijn maaltijden in vergelijking met vroeger.
 • Eten blijft in mijn keel steken.

Samen bekijken we in welke mate de manier waarop je spreekt of slikt je probleem veroorzaakt of in de hand werkt (logopedisch) of dat er een anatomische reden is voor je klacht (medisch). We beschikken over de noodzakelijke gespecialiseerde apparatuur en ervaring om stem- en slikproblemen goed in kaart te brengen. Je kan ook bij ons terecht als je problemen hebt specifiek met je zangstem.

Het is de bedoeling dat je na een eerste onderzoek weet wat de behandelmogelijkheden zijn. We geven je ook verdere informatie over een mogelijke terugbetaling van de stem- en sliktherapie. De documenten voor terugbetaling worden door het stem- en slikcentrum in orde gebracht. Je huisarts krijgt steeds een verslag van het onderzoek en we bezorgen het verslag op vraag ook aan jou en/of een andere behandelende arts.

In ons ziekenhuis kan je terecht voor logopedische therapie bij gespecialiseerde stem- en sliktherapeuten. We helpen je ook graag zoeken naar een collega dichter bij je in de buurt voor de nodige opvolging. Verder staan we ook open voor een samenwerking met andere disciplines binnen of buiten het ziekenhuis als dat voor jou een meerwaarde betekent (bv. diëtist, ergotherapeut, kinesist, osteopaat …).

Ben je een logopedist zonder de benodigde apparatuur voor diagnostiek? Dan kan je steeds doorverwijzen naar ons ziekenhuis voor de nodige onderzoeken.

Voor vragen of een afspraak, neem contact op met:

 • het stemlabo voor stemproblemen op 09 246 99 96
 • het sliklabo voor slikproblemen op 09 246 99 94

Centra & specialisaties

Neus-, keel- en oorziekten

Laatste publicatiedatum: 13/05/2020
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith