Onderzoeken & behandelingen

IJzertherapie

Ijzertherapie

IJzertekort komt regelmatig voor bij hartfalen patiënten, maar de klachten zijn eerder vaag en aspecifiek. Gezien ijzertekort samen gaat met een verminderde levenskwaliteit, verminderde inspanningscapaciteit en frequentere ziekenhuisopname's, voeren we een systematische screening uit naar ijzertekort. Met ijzerbehandeling hopen we de inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven positief te beïnvloeden.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk.

Ben je ziek op het moment van de geplande toediening, contacteer dan de hartfalenverpleegkundige zodat de afspraak wordt uitgesteld.

Bij aankomst in het ziekenhuis meld je je eerst met jouw elektronische identiteitskaart aan bij één van de kiosken. Je krijgt een volgnummer en schrijft je in bij de inschrijfbalie. Hier krijg je een zorgbandje en patiëntenklevers. Vervolgens meld je je bij het dagziekenhuis van het hartcentrum. Je neemt hiervoor gate E en volgt de richtingaanwijzers G1 cardiologisch dagziekenhuis. De hartfalenverpleegkundige ontvangt je en legt de procedure van de toediening grondig uit. Pas na je toestemming gaan we van start.

Onderzoek

Om het effect van de behandeling te kunnen opvolgen, worden zowel je levenskwaliteit als inspanningscapaciteit gemeten vooraleer de behandeling te starten. De meting gebeurt met behulp van een vragenlijst en een wandeltest. Het ijzertekort wordt aangevuld via een infuus. De toediening van het ijzerinfuus duurt 30 minuten. Tijdens de toediening worden je bloeddruk en pols regelmatig gecontroleerd.

Ervaar je een ongemak; geef dan meteen een seintje aan de verpleegkundige.

Risico’s

In zeldzame gevallen kan een allergische reactie optreden. In dat geval wordt het infuus meteen gestopt en krijg je medicatie die de allergische reactie meteen behandelt.

Resultaten

De resultaten van de behandeling worden op verschillende manieren opgevolgd: via de laboresultaten die weergeven hoeveel ijzer het bloed bevat, via de pré en postmetingen van kwaliteit van leven en inspanningscapaciteit. Je kan de resultaten met je cardioloog bespreken op de controle afspraak.

Nazorg

Na de toediening blijf je nog 30 minuten aanwezig voor de controle op eventuele bijwerkingen. Nadien kan je terug naar huis. Indien nodig krijg je een afspraak voor een tweede toediening, een week later. Een zestal weken na het infuus/infusen krijg je een controleafspraak bij je behandelend cardioloog. Opnieuw wordt het ijzer en de bloedarmoede in je bloed gecontroleerd. Bij een blijvend ernstig ijzertekort, plant jouw arts een extra toediening. Nadien volgen we halfjaarlijks jouw ijzer- en bloedarmoedestatus op. Ook de vragenlijst en wandeltest worden herhaald.

Laatste publicatiedatum: 05/02/2021