De ziekenhuisapotheek staat in voor:

Opslag van geneesmiddelen

Opslag van geneesmiddelen

Verdeling van geneesmiddelen

Verdeling van geneesmiddelen

De apotheek ziet erop toe dat de toediening van het juiste geneesmiddel op het juiste tijdstip, bij de juiste patiënt, volgens de juiste weg gebeurt en dat de juiste prijs hiervoor wordt aangerekend.

Bereiding van geneesmiddelen

Bereiding van geneesmiddelen
  • Magistrale bereidingen zijn bereidingen die door de apotheek zelf bereid worden zoals gelules, zalven en suppo's ... Het betreft hier zowel algemeen gebruikte geneesmiddelen als bereidingen specifiek 'op maat' gemaakt voor een bepaalde patiënt.
  • Oncologische bereidingen worden vlak voor de toediening bereid. Het voorschrift is telkens specifiek aangepast aan de patiënt waarbij er rekening gehouden wordt met lichaamsoppervlak, bloedwaarden en maximale dosissen. Deze bereidingen gebeuren in een apart lokaal in een speciale kast met verticaal afzuigsysteem, de zogenaamde LAF-kast (laminaire airflow). Deze LAF-kast zorgt ervoor dat de bereiding steriel is en beschermt de bereider.
  • Geneesmiddelen worden in de apotheek herverpakt. Veel geneesmiddelen in vaste vorm (capsules of tabletten) worden door de fabrikant niet in eenheidsdosis verkocht. De naam, dosis, vervaldatum en het lotnummer worden op de strip vermeld. Bij het klaarleggen van medicatie per patiënt en per uur wordt deze strip doorgeknipt waardoor deze info verloren gaat. Door het herverpakken, met behulp van een herverpakkingsmachine, van de geneesmiddelen vermeldt elke tablet/capsule opnieuw de nodige informatie.

Facturatie van geneesmiddelen

Facturatie van geneesmiddelen

De apotheek rekent de verbruikte geneesmiddelen aan.

Dagelijkse activiteiten van de centrale sterilisatie waarborgen

Dagelijkse activiteiten van de centrale sterilisatie waarborgen

De ziekenhuisapotheker waarborgt de dagelijkse activiteiten rond de centrale sterilisatie kwalitatief door:

  • Te adviseren omtrent de keuze van de apparatuur en de sterilisatiemethodes.
  • Sterilisatieprocedures goed te keuren.
  • Toe te zien op de verschillende stappen voorafgaand aan de sterilisatie: reiniging, desinfectie en verpakking van het te steriliseren materiaal.
  • Toe te zien op de bewaringsomstandigheden van steriel materiaal.

Informatie verstrekken

Informatie verstrekken

De ziekenhuisapotheek verleent inlichtingen en advies aan artsen, verpleegkundigen en patiënten.

Deelname aan comités

Deelname aan comités

De ziekenhuisapotheker neemt actief deel aan verschillende comités binnen het ziekenhuis zoals het comité voor Ziekenhuishygiëne, het Medische Materiaal Comité en het Medisch Farmaceutisch Comité.

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

In de ziekenhuisapotheek worden mensen opgeleid, procedures opgesteld en controles ingebouwd om de kwaliteit van de geleverde geneesmiddelen te garanderen. Door een intensieve samenwerking met de verpleegkundigen en een regelmatige aanwezigheid van een apotheker op de verpleegeenheden wordt er ook buiten de apotheek verder gewerkt aan deze kwaliteit. Zo wordt een kwaliteitscontrole over de hele lijn, van voorschrift tot toediening, mogelijk.