Academische studies

Academische studies
  • Pijn in de pacu: Vergelijking van pijnbevragingsmethoden in de PACU en bepaling van een grenswaarde voor analgetica toediening.

Een goede behandeling van postoperatieve pijn is enkel mogelijk mits een correcte inschatting gemaakt wordt van de pijnervaring van de patiënt.
Het doel van deze studie is om de correlatie tussen drie meetmethoden in kaart te brengen na het wakker worden uit narcose en om de grenswaarde te bepalen voor toediening van milde/krachtige pijnstillers. Op deze manier zou het postoperatieve pijnbeleid in de toekomst kunnen geoptimaliseerd worden.

Hoofdonderzoeker: Dr. Rik Nieuwenhuizen
Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares

  • Diep-Flap: Effect van phenylephrine versus norepinephrine op veneuze return bij DIEP-flap

Het primaire doel van de studie is om het effect van 2 verschillende bloeddruk verhogende geneesmiddelen (phenylephrine versus norepinephrine) op de terugstroom van bloed naar het hart te evalueren. Het betreft twee middelen die reeds tientallen jaren routinematig gebruikt worden, en ook in ons ziekenhuis dagelijks
gebruikt worden bij vele patiënten.

Fase 4
Hoofdonderzoeker: Dr. Silvie Allaert
Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares

  • SAPB: Serratus Anterior Plane Block for Minimal Invasive Cardiac Surgery

Het doel van de studie is het analgetisch effect van een Anterieur Serratus blok bij minimaal invasieve cardiochirurgische ingrepen in kaart te brengen in vergelijking met een controlegroep.

Hoofdonderzoeker: Dr. Bart Vaes
Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares Gent

  • Circumcisie: Comparison of caudal blockade and dorsal penile nerve block in adjunct with dexamethasone for analgesia after paediatric male circumcision: a single center randomized-controlled trial

Het doel van deze studie is om na te gaan of bij circumcisies, dexamethasone de duur van het pijnstillend effect bij een peniel blok, net zoals bij een caudaal blok, verlengt.

Hoofdonderzoeker: Dr. Joris Goossens
Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares Gent

Industriële studies

Industriële studies
  • APPIRED III: Alkaline Fosfatase (RESCAP) voor de preventie van peroperatieve en post-chirurgische complicaties na hartchirurgie.

Deze studie heeft als doel na te gaan of RESCAP het aantal nier-gerelateerde complicaties na cardio-chirurgische ingrepen kan verminderen.
In deze studie zullen hoog-risico patiënten geïncludeerd worden die een cardio-chirurgische ingreep ondergaan, waarbij het gebruik van de hart-long machine vereist is.

Studie sponsor: Alloksys Life Sciences BV, PW Wageningen, Nederland
Fase 3
Lokale hoofdonderzoeker: Dr. Jan Heerman

  • Ready 1: Een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, actieve en placebogecontroleerde studie naar het gebruik van CUSA-081 voor disfunctionele centraal veneuze katheters.

Het doel van deze studie is aantonen dat het onderzochte product CUSA-081 in vergelijking met placebo beter werkt voor het functieherstel van een geblokkeerde centraal veneuze katheter.

Studie sponsor: IQVIA RDS & Integrated Services NV/SA, Zaventem, België
Fase 3
Lokale hoofdonderzoeker: Dr. Jan Heerman