Symptomen en oorzaken

De ziekte van Menière ontstaat door een teveel aan vocht in het evenwichtsorgaan en slakkenhuis.

Patiënten met de ziekte van Menière ontwikkelen klachten van draaiduizeligheid die aanvalsgewijs opkomen en die minimaal 20 minuten duren. Hiernaast wordt een gehoorverlies voor lage tonen vastgesteld die in de beginstadia nog kan fluctueren. Na een tijd blijft het gehoorverlies meer constant aanwezig voor zowel hoge als lage tonen. Patiënten kunnen klagen van een tinnitus of een drukgevoel in de oren.

Diagnose en behandeling

Verder onderzoek wordt uitgevoerd, namelijk een gehooronderzoek (audiometrie), een evenwichtsonderzoek en beeldvorming (MRI).

De behandeling is in eerste instantie symptomatisch: medicatie tegen duizeligheid en braken, en het dragen van hoortoestellen. Zoutrestrictie, het vermijden van cafeïne, alcohol en stress, voldoende slapen en niet roken zijn aan te raden.

Bij recidiverend karakter/veel last kan preventieve medicatie worden gestart, bij sommige patiënten wordt een trommelvliesbuisje geplaatst of een injectie in het middenoor met corticosteroïden uitgevoerd. Bij zeer ernstige gevallen wordt het evenwicht- en gehoororgaan aan de aangedane zijde definitief uitgeschakeld door een injectie met een product, zodat de aanvallen van duizeligheid niet meer kunnen voorkomen. Indien beide oren zeer ernstig zijn aangedaan, wordt soms een cochleair implant geplaatst.

Behandelende centra & specialisaties

Neus-, keel- en oorziekten

Laatste publicatiedatum: 21/01/2021
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith