Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) komt het meest voor (2 tot 4%) van de bevolking. Hierbij wordt de luchtweg tijdens de slaap afgesloten doordat de spieren in de keelholte verslappen.

Osas gaat bijna altijd gepaard met snurken. De partner stelt vaak adempauzes vast.

Symptomen en oorzaken

OSAS

Symptomen

  • Wakker schieten met verstikkingsgevoel
  • Doorslaapproblemen
  • Nachtelijk zweten
  • Frequent opstaan om te plassen
  • Hoofdpijn bij het ontwaken
  • Overdag: slaperigheid, geheugen- en concentratiestoornissen, gedragsverandering en seksuele problemen

Mogelijke gevolgen?

  • Hart- en vaatziekten
  • Diabetes
  • Obesitas

Diagnose en behandeling

Patiënten bij wie slaapapneu vermoed wordt op basis van de aangehaalde klachten, komen veelal eerst bij de pneumoloog terecht.

In de meeste gevallen zal een slaaponderzoek in het slaaplabo aangewezen zijn.

Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) kan op verscheidene manieren aangepakt worden.

De oorzaak van obstructief slaapapneu is een te nauwe luchtweg. Dat kan veroorzaakt worden door een ongunstige anatomie van de kaken, uitgesproken tonsilhypertrofie of overgewicht. Bij 70 % van de patiënten spelen meerdere factoren een rol.

Bij matig tot ernstig OSAS is CPAP (continue positieve drukbeademing) de gouden standaard.

Bij lichtere vormen word je doorverwezen voor verder onderzoek. Afhankelijk van waar het probleem zich situeert, wordt een andere behandeling voorgesteld:

Behandelende centra & specialisaties

Neus-, keel- en oorziekten
Stomatologie en maxillofaciale chirurgie
Pneumologie

Laatste publicatiedatum: 21/01/2021
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith, Dr. Borghgraef Kristin, Dr. Lamont Jan