AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Wanneer een mannelijke foetus zich in de uterus van de moeder bevindt, ontstaan de teelballen in zijn buik. Naarmate de foetus groeit, dalen deze teelballen geleidelijk af naar de onderbuik. Vervolgens “duwen” zij zich doorheen een zwakke plek in de onderbuikswand, het lieskanaal, om zo rondom de tijd van de geboorte op hun plaats van bestemming, in de balzak, aan te komen. Logischerwijs volgt de bloedvoorziening van de teelbal dit traject: deze bloedvoorziening ontspringt uit de grote buikbloedvaten en volgt het afgelegde traject doorheen het lieskanaal tot in de balzak.

Bij een draaiing van de teelbal draait de teelbal rond zijn as, waardoor de bloedtoevoer naar de teelbal wordt afgesnoerd.

Wanneer de draaiing van de teelbal lang aanhoudt, bestaat er een kans op het afsterven van de teelbal.

Wat zijn de klachten bij een draaiing van de teelbal?

  • Acuut pijnlijke balzak (typisch aan 1 zijde)
  • Hevige pijn die uitstraalt naar de rug/buik
  • Misselijkheid
  • Braken
  • Lage koorts

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

  • Lichamelijk onderzoek
  • Urineonderzoek
  • Echografie bij twijfel omtrent de oorzaak

Behandeling

Bij een draaiing van de teelbal gebeurt best binnen de 6 uur een heelkundige behandeling onder narcose. Via een kleine huidincisie in de balzak wordt de teelbal onderzocht. De draaiing wordt ongedaan gemaakt en de teelbal wordt vastgemaakt aan de balzakwand. Meestal wordt de andere teelbal tijdens dezelfde narcose eveneens gefixeerd. In zeldzame gevallen, wanneer de gedraaide teelbal afgestorven blijkt te zijn, dan wordt hij weggenomen.

Na dergelijke ingreep wordt de balzak best gedurende enkele dagen goed ondersteund met een nauw aansluitende onderbroek. Soms is nog gedurende enkele dagen nood aan pijnstilling en ijsapplicatie.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties
Urologisch centrum
Pediatrie

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip, Dr. Degraeuwe Jelle