Algemeen worden vrijwilligers ingezet met het oog op de beleving van de patiënt, familie en bezoeker. Vrijwilligers zijn een grote meerwaarde voor elke afdeling.

Mogelijke taken op verpleegkundige afdelingen (bv. orthopedie, oncologie, kortverblijf, dialyse, cardiologie, geriatrie, kraamafdeling …)

 • Hulp bij maaltijdgebeuren, water- en koffiebedeling.
 • Ondersteuning bij vervoer van patiënten.
 • Een luisterend oor, een babbel of informatie bieden aan de patiënt en/of familie.
 • Aanwezig zijn bij de patiënt en/of de patiënt begeleiden naar een onderzoek of een consultatie.
 • Kleine taken: telefoonnummer intikken, glas water uitschenken, boodschappen doen, lectuur aanbieden …
 • Wegwijs op de kamer tonen en informeren (bv. het beloproepsysteem).
 • Logistieke opdrachten: voorraad aanvullen, labelen, afhalingen distributie, keuken ...
 • Begeleiding en hulp van patiënten en familie van en naar de parking bij ontslag of opname.
 • Mee instaan voor het aankleden van de afdeling in functie van een jaarthema en activiteiten rond en met de (geriatrische) patiënt.
 • Andere taken: folders aanvullen, sorteren, mapjes maken, figurant spelen op foto's of bij filmopnames, enquêtes, bevragingen.
 • En nog veel meer!

Afhankelijk van bepaalde afdelingen zijn er ook specifieke taken. Je vindt hieronder een overzicht:

Onthaal en opname AZ Maria Middelares en Medisch Centrum Maria Middelares

Onthaal en opname AZ Maria Middelares en Medisch Centrum Maria Middelares
 • patiënten en bezoekers opvangen aan het onthaal en hen begeleiden in het ziekenhuis.
 • mensen de weg wijzen, informeren en geruststellen.
 • hulp bieden bij het inlezen van de identiteitskaart aan de kiosken bij de ingang.
 • een rolstoel aanbrengen en patiënten vervoeren door het ziekenhuis.
 • luisterend aanwezig zijn bij de patiënt of bezoeker, tijd maken voor een gesprek en extra aandacht en warmte schenken aan de patiënt die er nood aan heeft.

Voor meer info kan je terecht bij het diensthoofd onthaal en opname:

Pastorale dienst

Pastorale dienst
 • op zon- en feestdagen samen met andere vrijwilligers de communie brengen aan de zieken.
 • patiënten begeleiden van en naar de kapel of naar het atrium voor een viering.

Voor meer info kan je terecht bij het diensthoofd pastorale dienst:

Restaurant

Restaurant
 • Assisteren van de vaste medewerkers.
 • Hulpbehoevende patiënt of bezoeker helpen bij het nemen van zijn maaltijd/drank en begeleiden naar zijn/haar zitplaats in het restaurant.

Voor meer info kan je terecht bij de de verantwoordelijke voor het restaurant:

Radiologie

Radiologie

Je bent de contactpersoon tussen de wachtende patiënt en de verpleegkundige van radiologie.

Voornaamste taken:

 • Je houdt toezicht op de wachtzaal van radiologie voor gehospitaliseerde patiënten.
 • Je bent een aanspreekpunt voor de patiënt.
 • Je volgt op of patiënten in de wachtzaal hulp nodig hebben.
 • Je kan patiënten eventueel zelf terug naar de kamer brengen.

Spoed

Spoed
 • Je bent de contactpersoon tussen de wachtende patiënt en de verpleegkundige van spoed.
 • Je houdt toezicht op de wachtzaal van spoed voor ambulante patiënten.
 • Je bent een aanspreekpunt voor de patiënt.
 • Je volgt op of patiënten in de wachtzaal hulp nodig hebben.
 • Je informeert en stelt de patiënt en familie gerust.

Apotheek

Apotheek

Logistieke en administratieve opdrachten: aanvullen, labelen, afhalingen ...

Distributie

Distributie

Logistieke en administratieve opdrachten: aanvullen, labelen, afhalingen ...