Samenwerking met eerstelijns, residentiële sector en geestelijke gezondheid

Samenwerking met eerstelijns, residentiële sector en geestelijke gezondheid

Samenwerking met eerstelijnspartners

Samenwerking met eerstelijnspartners

Het ziekenhuis heeft een zeer nauwe samenwerking met eerstelijnsorganisaties zoals gezins- en familiehulp, mutualiteiten, CAW’s, OCMW’s, thuisverpleging, paramedische diensten etc.

Het ziekenhuis hanteert een neutrale houding bij de keuze met welke organisatie de zorg gecontinueerd wordt. Daarbij bepaalt de patiënt zijn keuze, al of niet in samenspraak met de huisarts.

Het ziekenhuis heeft wel een nauwe samenwerking met de gespecialiseerde thuisverplegingsequipes van het Wit-Gele kruis Oost-Vlaanderen en i-mens.

Daarnaast is het ziekenhuis betrokken bij volgende de eerstelijnszones (ELZ):

Doelstelling van deze samenwerking is te komen tot meer geïntegreerde zorg waarbij de continuïteit van zorg voor en na opname in het ziekenhuis gegarandeerd wordt.

Preferentieel partnership

Preferentieel partnership

Er is sprake van een preferentieel partnership met ons ziekenhuis als aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • een samenwerking met het laboratorium van AZ Maria Middelares of AZ Sint-Vincentius Deinze

of

  • een belangrijke in- en uitstroom van en naar het woon-zorgcentrum of ziekenhuis (meer dan 20 jaar)

Met volgende organisaties hebben we een preferentieel partnership:


Onze service voor preferentiële partners

Onze service voor preferentiële partners

Samenwerking geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Samenwerking geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Als acuut ziekenhuis hebben wij een nauwe samenwerking met externe organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg over alle lijnen heen.

Via volgende organisaties en websites kan je meer duiding krijgen:

Het PAKT is het netwerk GGZ voor volwassenen (artikel 107) in de regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen. De netwerkpartners worden gebonden door een gezamenlijke streven om de zorg op een zodanige manier te (her)organiseren dat elke inwoner van het werkingsgebied, met een vraag of nood, toegang heeft tot de meest passende zorgvorm. Dit door het uitwerken van strategieën op basis van regio gebonden GGZ-noden.

Via de website van het PAKT kan je de initiatieven binnen de GGZ voor volwassenen van de regio nalezen, alsook het GGZ aanbod binnen de regio.

RADAR is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen. Het is een samenwerking van diensten en organisaties uit verschillende sectoren die werken aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context in Oost-Vlaanderen. RADAR werkt met en voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met aandacht voor de jongeren/jongvolwassenen tot 25 jaar.

Via de website van RADAR kan je de initiatieven binnen de GGZ voor kinderen en jongeren van de regio nalezen, alsook het GGZ aanbod binnen de regio.

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid verbindt individuen en organisaties actief in het domein van de geestelijke gezondheid, en ondersteunt hen met verschillende werkvormen. Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid wordt erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid.

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid streeft naar een betere geestelijke gezondheid voor iedereen, door met alle betrokken partijen samen te werken aan kwaliteitsvolle en doelmatige geestelijke gezondheidszorg.

Zij richten zich naar organisaties, hulpverleners, patiënten en familieleden uit de geestelijke gezondheidszorg, maar ook uit andere sectoren die van dichtbij of veraf betrokken zijn bij het streven naar een betere geestelijke gezondheid voor iedereen.