AZ Maria Middelares eerbiedigt elke levensbeschouwelijke visie. De vrijheid van filosofische en religieuze overtuiging wordt voor iedere patiënt gewaarborgd. Een vertegenwoordiger van de diverse godsdienstige gemeenschappen of een moreel consulent zal je bezoeken als je dat wenst. Het volstaat een verpleegkundige hierover aan te spreken om voor jou de nodige bijstand in te roepen. Je kan ook zelf telefonisch contact opnemen met een van de vertegenwoordigers.

Opdracht

AZ Maria Middelares is een katholiek ziekenhuis. De pastorale zorg in het ziekenhuis richt zich tot alle mensen die ziek zijn, daaronder lijden en verdriet hebben; verdriet dat naar aanleiding van een opname in het ziekenhuis naar boven komt en dat wacht op een welwillende luisteraar om gehoord te worden. Spirituele pijn kan ontstaan door de confrontatie met de soms harde grenzen van de realiteit.

Taken

Begeleiding

Door als pastor luisterend bij de patiënt aanwezig te zijn, kan er soms een band van vertrouwen groeien. In respect voor het persoonlijke geloof en de overtuiging van iedere patiënt kan het geloof in God dikwijls een steun bieden. Op deze wijze pogen de pastores herder (= pastor) er te zijn door mensen op een moeilijk moment in hun leven nieuwe of andere wegen te wijzen, of méér nog hen te bevestigen en te bemoedigen in de weg die ze reeds zijn ingeslagen. De gesprekken vinden plaats op vraag van de patiënt zelf, op vraag van de familie, op vraag van de arts, verpleegkundigen of eender welke ziekenhuismedewerker of op initiatief van de pastor zelf.

Gebeden en rituelen

Naast de begeleiding van patiënten en familie kunnen gebeden en rituelen ook steun bieden. Rituelen als een ziekenzegen of –zalving hebben de bedoeling God sterkend en troostend aanwezig te laten zijn.

Communie

Ook de communie wordt gedragen naar de patiënten die dat verlangen. Als je de communie wenst te ontvangen, vraag je dit zelf aan de ziekenhuispastor.

Kapel

In de kapel kan je altijd binnenlopen om zomaar even alleen te zijn met je eigen diepste gedachten, een intentie te noteren, een elektrisch kaarsje aan te steken, je te verbinden met iedereen die veel voor jou betekend heeft of om in gebed God te ontmoeten.

Een eucharistieviering bijwonen kan dinsdag om 9.30 uur in de kapel op de tweede verdieping (Gate D) maar kan ook gevolgd worden via de televisie op kanaal 2.

Contactgegevens

Katholieke gemeenschap (pastorale dienst)

Drie ziekenhuispastores staan ter beschikking van de patiënten en hun familie. Je kan zelf contact opnemen met iemand van de pastorale dienst.

Mevr. Sigrid Ceulemans (verantwoordelijke)
Tel.: 09 246 27 77 of e-mail.

Mevr. Annelie Beyaert
Tel.: 09 246 27 76 of e-mail.

Dhr. Philippe Bafort
Tel.: 09 246 27 75 of e-mail.

Protestants-evangelische eredienst

Ds. M. Loos
Tel.: 09 253 29 00

Angelicaanse gemeenschap

Rev. S. Murray
Tel.: 09 336 47 22 of 0497 45 18 09

Orthodoxe gemeenschap

Dhr. D. Verbeke
Tel.: 09 225 47 18

Joodse gemeenschap

Dhr. J. Bloch
Tel.: 0496 23 93 88

Mevr. Sperling - Levin
Tel.: 0476 96 14 20

Islam/Turkse gemeenschap

Dhr. Karadag
Tel.: 0486 42 02 20

Dhr. H. Kus
Tel.: 0478 48 19 63

Islam/Arabische gemeenschap

Mevr. N. Chairi
Tel.: 09 232 03 89 of 0476 48 80 05

Moreel consulent

via HuisvandeMens
Tel.: 09 233 52 26