Wie zijn we?

De collega's van de sociale dienst zorgen voor een vlotte overgang van thuis naar het ziekenhuis, en weer terug.

13 sociaal werkers staan in voor ondersteuning, info, advies, doorverwijzing en begeleiding.

Een bezoek of een verblijf in een ziekenhuis is één van de vele schakels van zorg. Wij zorgen mee voor een vlotte overgang tussen die schakels. Onze sociale begeleiding kan starten voor, tijdens, of na een bezoek of een verblijf in ons ziekenhuis.

In hoofdzaak helpt de sociale dienst bij de organisatie van verschillende soorten zorg, hulpverlening en administratie die gepaard gaan met het ziekteproces. Samenwerking met de patiënt zelf, de naasten en hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis is daarbij een must.

Voor wie?

De sociale dienst is er voor iedereen.

 • Patiënten
 • Mantelzorgers, familieleden, belangrijke naasten
 • Zorg- en hulpverleners, verwijzers

Waarbij kunnen we helpen?

 • Organisatie en zorgcoördinatie
  • Voorbereiding van het vertrek uit het ziekenhuis, vervoer
  • Informatie, advies en doorverwijzing naar bijvoorbeeld thuiszorg, ouderenzorg
  • Overleg en afstemming met de huisarts, specialist, thuiszorg en andere hulpverleners
 • Actief luisteren en advies bieden, psychosociale ondersteuning, opvang van familieleden en naasten
 • Sociaal-administratieve ondersteuning: regelen ziekteverlof, loopbaanonderbreking en werkhervatting ...
 • Financieel advies (bv. OCMW-aanvragen, hospitalisatieverzekeringen)
 • Juridische hulp, uitleg volmachten

Melden van een opname

Een opname in het ziekenhuis wordt steeds korter. Een goed voorbereide opname en ontslag zorgen ervoor dat de overgang van thuis naar het ziekenhuis, en van het ziekenhuis naar thuis, vlot verloopt.

Word jij of een naaste opgenomen in het ziekenhuis? Breng ons, indien ondersteuning nodig is, zo vroeg mogelijk op de hoogte.

Klik op onderstaande knop 'Meld een opname' en vul het formulier in. We bezorgen je snel antwoord.

Meld een opname

Contact

Algemeen e-mailadres: socialedienst@azmmsj.be

De sociale dienst is bereikbaar elke werkdag tussen 8.30 en 16.30 uur.
Op dinsdag en donderdag is ziekenhuisbreed een sociaal werker beschikbaar tot 18.30 uur als extra service voor de mantelzorgers.

Aan elke afdeling is een sociaal werker verbonden. Bel of e-mail gerust voor een afspraak, je kan hun gegevens hieronder vinden. Je kan ook aan de verpleegkundigen of de medewerkers van het onthaal vragen of er een sociaal werker vrij is.

Contactgegevens per afdeling

Algemene heelkunde, abdominale, blaas, prostaat, gynaecologische en oncologische heelkunde

Dagziekenhuis, intensieve zorg, niet-planbare zorg, medium care

Het dossier wordt toegewezen aan de sociaal werker volgens de hoofdaandoening. Contacteer de sociaal werker volgens de medische problematiek. Bij twijfel, contacteer een sociaal werker of het diensthoofd voor wegwijs.

Fysio, pijnkliniek en spine-unit

Fysische geneeskunde en revalidatie

Geriatrie

Gynaecologie - verloskunde - fertiliteit

Hartziekten

Hartheelkunde en heelkunde van de aderen

Hormonale, stofwisselings- en suikerziekten

Huidziekten

Kinderziekten

Longziekten en allergie

Maag- en darmziekten

Medische oncologie - hematologie

Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde

Neurochirurgie

Neurologie

Nierziekten - dialyse

Nucleaire geneeskunde en radiologie

Oogziekten

Orthopedie

Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Psychiatrische afdeling

Reumatologie

Spoedgevallen

Stemaandoeningen, hoofd- en halsheelkunde

Overige