vzw Scharnier

Wat?

De vzw Scharnier ontleent zijn naam aan enerzijds 'nier' en anderzijds 'scharnier'. Het woord ‘nier’ omvat al onze nierpatiënten: dialysepatiënten en getransplanteerden. Het woord 'scharnier' staat voor verbinding, schakel. De dialyse op zich is een schakel tussen de nierpatiënt en zijn omgeving. Dialyse is ook de schakel tussen nierpatiënten en transplantatie, hoop op nieuw leven. De dialyseafdeling blijft voor patiënten de thuishaven waar men samen met de familie steeds terecht kan.

Het bestuur bestaat uit artsen, verpleegkundigen en patiënten.

Werking

  • (Twee-) jaarlijkse daguitstappen, patiëntenfeesten, weekends, buitenlandse reizen.
  • Verjaardagen en jubilea worden extra in de verf gezet.
  • Kleine attentie tijdens de eindejaarsfeesten, op Pasen en Sinterklaas.
  • Jaarlijkse bedevaart naar Lourdes-Oostakker.
  • Jaarlijks ‘ronde van Gentbrugge’ gereden door de patiënten op bedfietsen.

Voor de familie

Een heen en weer boekje in een Scharniertasje met een informatieve brochure.

Sponsoracties

Er worden regelmatig sponsoracties op touw gezet die het mogelijk maken al deze activiteiten tegen een budgetvriendelijke prijs aan te bieden. Tweejaarlijks wordt o.a. een kippenfestijn georganiseerd.

Website

Kijk ook eens op de website van v.z.w. Scharnier

Tijdschrift Horizon

'Horizon' is een driemaandelijks tijdschrift dat wordt uitgegeven door de Federatie van Belgische Verenigingen voor Nierinsufficiënten. Het bevat interessante informatie en documentatie over nierlijden en behandeling, en dit op maat van de nierpatiënt.

Je kan via vzw Scharnier een nieuw abonnement aanvragen of je jaarabonnement vernieuwen.

Hartvrienden

Historiek en werking

Geïnspireerd en ondersteund door het hartrevalidatieteam, namen enkele hartpatiënten het initiatief om elkaar ook buiten de kinézaal op een gezellige en gezonde wijze te ontmoeten.

Uit de ideeënbus rolden:

  • de organisatie van een jaarlijks ‘Hartenfeest’;
  • wandeltochten;
  • fietstochten: a-team en b-team.

Deelname is voorbehouden voor alle hartpatiënten van het ziekenhuis AZ Maria Middelares, alleen of samen met hun partner.

Contact

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Dhr Etienne van Rijckeghem
Tel.: 0473 99 95 76
Etienne.van.rijckeghem@gmail.com

Dhr Raoul Lobbens
Tel.: 0475 70 24 06
Raoul.lobbens@telenet.be

Dhr Laurent Van Rentergem
Tel.: 0485 44 38 80
Laurentvanrentergem@gmail.com

Mevr. Evelyne De Vogelaere: kinesiste hartrevalidatie AZ Maria Middelares
Tel.: 09 246 99 01