Waarop heb je recht als patiënt?

Waarop heb je recht als patiënt?

Sinds 2002 zijn de rechten van de patiënt bepaald in de wet op de patiëntenrechten. Je hebt recht op:

 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • informatie over je gezondheidstoestand
 • bemiddeling bij klachten
 • kwaliteitsvolle dienstverlening
 • pijnbeheersing
 • toestemming tot behandelen
 • vrije keuze van de zorgverstrekker
 • rechten in verband met je patiëntendossier

Wat dat betekent in de praktijk, vind je in het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Ben je ontevreden? Je kan steeds klacht indienen bij de ombudsdienst.

Meer info over patiëntenrechten vind je hier.

Huisregels

Huisregels
 • Belet voor een afspraak? Informeer je arts of zijn secretariaat.
 • Zorg voor de juiste info: breng je identiteitskaart mee, draag bij opname je zorgbandje.
 • Werk mee aan je behandeling. Bezorg de zorgverstrekkers de juiste informatie over je gezondheid en geneesmiddelen. Volg je doktersadvies.
 • Zorg mee voor een veilige omgeving. Hou gangen, wachtzalen, toiletten en andere ruimtes net. Laat geen voorwerpen rondslingeren. Gooi afval in de vuilnisbak.
 • Juwelen en andere sieraden, grote geldsommen of kostbare voorwerpen laat je beter thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Heb je toch iets kostbaars mee? We kunnen je waardevolle voorwerpen in de kluis van het ziekenhuis bewaren. Bij ontslag kan je alles weer afhalen.
 • Respecteer het portret- en auteursrecht wanneer je beeld- of geluidsopnames maakt in het ziekenhuis. Een arts, medewerker of een andere aanwezige moet steeds zijn goedkeuring geven om de foto of het filmpje te maken. Ook voor verspreiding heb je toestemming nodig.
 • In ons ziekenhuis zijn dieren niet toegelaten. Enkel geattesteerde assistentiehonden krijgen toegang.

Roken kan enkel in de rookcabines

Bij Koninklijk Besluit van 15/05/1990 geldt in ziekenhuizen een algemeen rookverbod: roken is dus verboden in het hele ziekenhuis en op de kamers. Buiten kan roken uitsluitend in de rookcabines op het ontmoetingsplein aan de ingang en nabij de spoedafdeling.