Interne liaison geriatrie

Interne liaison geriatrie

Dit team waakt erover dat onze oudere patiënten (en hun familie) op elke afdeling zorg op maat krijgen. De verpleegkundige van dit team onderzoekt of er naast de reden van opname ook andere problemen zijn en wie de patiënt hierin best bijstaat (diëtist, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, geriater …). Dit team werkt steeds samen met de behandelde arts en met de afdeling waarop de patiënt verblijft.

Contact?

Via de verpleegkundige interne liaison geriatrie: elke werkdag van 8 tot 16.30 uur op 09 246 13 60 of 09 246 13 61.

Klinische psychologie

Klinische psychologie

Wanneer je het moeilijk hebt met je ziekte, opname of de gevolgen hiervan, kan je behandelend arts in overleg met het team, een klinisch psycholoog aanbevelen.

Palliatieve zorg en consult vroegtijdige zorgplanning

Palliatieve zorg en consult vroegtijdige zorgplanning

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Het palliatief begeleidingsteam geeft bijzondere aandacht aan alle tekenen van pijn of andere problemen, staat in voor een optimale pijn- en symptoomcontrole, persoonlijk comfort en zorgt voor een menswaardige begeleiding van de patiënt en zijn familie en vrienden.

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is nu al nadenken en afspraken maken over de gewenste zorg bij ernstig ziek zijn, voor in het geval je dan niet in staat bent zelf te beslissen. Dit is niet enkel bedoeld voor zwaar zieke patiënten of ouderen, maar voor ieder van ons. Nadenken over vroegtijdige zorgplanning kan leiden tot een wilsverklaring.

Contact?

Je kan het team palliatieve zorg contacteren via het nummer 09 246 27 50 of via een verpleegkundige op je afdeling.

Paramedische zorg

Paramedische zorg

Indien nodig krijg je ondersteuning van een team van kinesitherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

  • Kinesitherapeut: behandelt patiënten met pijn of helpt hen te revalideren na een ongeluk of operatie.
  • Ergotherapeut: helpt patiënten om dagdagelijkse activiteiten weer mogelijk te maken. De ergotherapeut helpt niet enkel de patiënt en zijn familie, maar kijkt ook hoe de omgeving kan aangepast worden.
  • Logopedist: behandelt patiënten met problemen met uitspraak, taal, eten, drinken, slikken, ademhaling, stem, gehoor en lees- en schrijfproblemen.

Sociale dienst en organisatie van hulp

Sociale dienst en organisatie van hulp
De collega's van de sociale dienst zorgen voor een vlotte overgang van thuis naar het ziekenhuis, en weer terug.

15 sociaal werkers staan in voor ondersteuning, info, advies, doorverwijzing en begeleiding.

Een bezoek of een verblijf in een ziekenhuis is één van de vele schakels van zorg. Wij zorgen mee voor een vlotte overgang tussen die schakels. Onze sociale begeleiding kan starten voor, tijdens, of na een bezoek of een verblijf in ons ziekenhuis.

In hoofdzaak helpt de sociale dienst bij de organisatie van verschillende soorten zorg, hulpverlening en administratie die gepaard gaan met het ziekteproces. Samenwerking met de patiënt zelf, de naasten en hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis is daarbij een must.

Spirituele zorg

Spirituele zorg

Een ziekte of opname in het ziekenhuis roept talloze vragen, gevoelens en bedenkingen op. Spirituele pijn kan ontstaan door de confrontatie met de soms harde grenzen van de realiteit. Spirituele zorgverleners richten zich dan ook tot alle mensen die ziek zijn, daaronder lijden en verdriet hebben. Met al je bezorgdheden kan je terecht bij een vertegenwoordiger van je levensbeschouwing of een vrijzinnig humanistisch consulent in een ontmoeting of gesprek. De vrijheid van filosofische en religieuze overtuiging wordt voor iedere patiënt gewaarborgd.

Spreek een van onze verpleegkundigen aan om voor jou spirituele begeleiding in te roepen of zoek zelf contact met een vertegenwoordiger van je levensbeschouwing of een vrijzinnig humanistisch consulent.

AZ Maria Middelares is een katholiek ziekenhuis. De pastorale dienst staat in voor persoonlijke begeleiding van patiënten en familie, gebeden en rituelen, communie en vieringen.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Kom je naar AZ Maria Middelares voor een medisch consult, een korte behandeling of mag je naar huis na een ingreep? Heb je daarbij ondersteuning nodig, maar kan er geen familie, mantelzorger of vrijwilliger uit je omgeving of voorziening mee? Weet dat je een enthousiaste vrijwilliger kan aanvragen die je kan begeleiden in ons ziekenhuis. Vul daarvoor het aanvraagformulier minstens één week op voorhand volledig in via de knop hieronder.