Voor een afschrift van je medisch dossier kan je terecht bij:

CoZo (het Collaboratief Zorgplatform)
Via www.cozo.be of op smartphone via de app. Op dit digitaal samenwerkingsplatform kan je je gegevens (verslagen, resultaten, beelden, medicatieschema's, brieven …) digitaal raadplegen. Je kan terugblikken op je gegevens vanaf 1 december 2017. Indien je in AZ Maria Middelares (Gent) of het Medisch Centrum Maria Middelares (Gentbrugge) een arts consulteerde, kan je je gegevens digitaal raadplegen vanaf drie weken na consultatie. Deze tijdspanne laat de arts toe eerst de resultaten met jou te bespreken en de nodige duiding te geven bij de gegevens.
Je huisarts
Deze beschikt over verslagen en afschriften van de behandelingen in AZ Maria Middelares of het Medisch Centrum Maria Middelares.
Je behandelend arts in AZ Maria Middelares of het Medisch Centrum Maria Middelares
Hiervoor neem je best contact op met het secretariaat van je arts.

Wens je alsnog via het ziekenhuis inzage tot of een afschrift van je dossier, dan kan je een aanvraag indienen via de formulieren onderaan deze pagina.