Hoe ontstaan nieuwe geneesmiddelen?

Hoe ontstaan nieuwe geneesmiddelen?
Je arts kan je meer vertellen over klinische studies waarvoor je eventueel in aanmerking komt

Een geneesmiddel dat beschikbaar is voor patiënten is het resultaat van een lang en complex proces (gemiddeld 14 jaar). Het kan ontwikkeld worden in een academisch onderzoekscentrum of in een farmaceutisch bedrijf. Op het einde van dit proces krijgt ongeveer één onderzocht geneesmiddel op de tien een vergunning om in de handel gebracht te worden. De ontwikkeling van een geneesmiddel verloopt in verschillende stappen. In elke stap worden specifieke vragen gesteld en aspecten beoordeeld.

Vooraleer een geneesmiddel op de markt komt, wordt het via niet-klinisch of preklinisch onderzoek geanalyseerd om het werkingsmechanisme en de toxiciteit te bepalen. Daarna wordt het middel op dieren getest. Wanneer na al deze niet-klinische onderzoeken de balans tussen de voordelen en de risico’s van het geneesmiddel positief uitdraait, kunnen er klinische proeven worden uitgevoerd op de mens. Dat is dan om o.a. de doeltreffendheid te testen, de effecten te onderzoeken en te vergelijken met bestaande geneesmiddelen of met een placebo en bijwerkingen in kaart te brengen.

Meer info vind je op www.klinischeproeven.be.

Welke rol kan jij hierin spelen?

Welke rol kan jij hierin spelen?

Als je in aanmerking komt voor een klinische studie, zal je arts je hierover meer info geven. Zo kan je op basis van alle informatie beslissen om deel te nemen.

Je deelname is vrijwillig en je kan stoppen wanneer je wil. Daarvoor hoef je geen reden op te geven. Dit heeft geen invloed op verdere behandeling of de relatie met je arts.

Je deelname is vrijwillig. Je kan stoppen wanneer je wil.

Overzicht studies

Overzicht studies

Het overzicht van de actieve klinische studies in AZ Maria Middelares vind je hier:

Alle lopende klinische studies werden voorafgaandelijk goedgekeurd door het Ethisch Comité van AZ Maria Middelares.

Meer info?

Meer info?

Neem gerust contact op met de stafmedewerker innovatie en onderzoek op 09 246 28 20 of per e-mail.