Een overzicht van het organogram, bestuursorgaan en Algemene Vergadering van het E17-ziekenhuisnetwerk vind je hier.