Fonds Mia & Julo zamelt middelen in voor oncologisch onderzoek en pediatrie

Het Fonds Mia & Julo werd door sympathisanten van ons ziekenhuis opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting. Het doel is financiële middelen in te zamelen voor oncologisch onderzoek en voor projecten die de beleving van de jongste patiëntjes wil bevorderen.

Welke projecten komen in aanmerking?

  1. Oncologische onderzoeksprojecten
    Wetenschappelijk onderzoek naar de opsporing en behandeling van ernstige (oncologische) ziekten en projecten die de resultaten van dat onderzoek toepassen in therapieën voor patiënten.
  2. Praktische projecten op de dienst pediatrie
    Initiatieven op kleinere schaal (bv. verfraaiing van de kamers, ondersteuning van ouders bij verplaatsingen naar het ziekenhuis, digitaal onderwijs …).

De middelen worden prioritair toegekend aan projecten

  • Binnen AZ Maria Middelares
  • Die getuigen van sociale, wetenschappelijke of culturele innovatie

Hoe storten?

Bankrekening van de Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404, met de gestructureerde code ‘014/2360/00084’.

Giften vanaf 40 euro op onze rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag.

Koning Boudewijnstichting

Samen werken aan een betere samenleving

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving in België, in Europa en in de wereld. Ze is een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Om een maximale impact te realiseren versterkt de Stichting de competenties van organisaties en individuen. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen. De Stichting werd opgericht in 1976 toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun gewaardeerde steun.