Coronavirus COVID-19: info en actiepunten

Bescherm jezelf en elkaar: afspraken

Alle nodige voorzorgen worden getroffen, zodat ons ziekenhuis steeds een veilige plaats is voor onze patiënten.

De ziekenhuizen ontvangen van de overheid en de wetenschappelijke onderzoeksinstelling Sciensano zeer concrete richtlijnen. We volgen deze nauwgezet.

Hieronder vind je de algemene afspraken terug, gevolgd door de specifieke richtlijnen voor patiënten en bezoekers.

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Respecteer de maatregelen, ook na vaccinatie

Ik ben volledig gevaccineerd, moet ik de COVID-maatregelen nog volgen?

Ja, ook als je volledig gevaccineerd bent, moet je je nog aan de maatregelen houden. Je draagt dus steeds je mondmasker, houdt afstand en hebt aandacht voor handhygiëne. De geldende regels voor quarantaine blijven ook van toepassing.

Voorlopig is het belangrijk om deze maatregelen nog een tijdje volhouden, en dit om verschillende redenen:

 • Je kan het virus nog overdragen, ook al ben je gevaccineerd (al zijn gevaccineerde mensen wel minder besmettelijk dan niet-gevaccineerde mensen).
 • In ons ziekenhuis liggen veel kwetsbare patiënten. Als ziekenhuis is het onze opdracht een veilige omgeving te garanderen.
 • Geen enkel vaccin biedt 100 % bescherming tegen ziekte.

Iedereen die het ziekenhuis betreedt, draagt een masker

Bovenop de overheidsmaatregelen vragen we dat iedereen in ons ziekenhuis steeds en overal een mond-neusmasker draagt dat beantwoordt aan de geldende normen in ons ziekenhuis. Doel is de veiligheid in ons ziekenhuis maximaal te garanderen voor onze patiënten.

Draag je eigen mond-neusmasker bij een raadpleging of bezoek aan een patiënt in ons ziekenhuis. Opgelet: stoffen maskers, maskers met ventiel, maskers die vuil/nat zijn of van twijfelachtige kwaliteit zijn wel nog steeds verboden.

Gebruik je masker op een goede manier:

 1. Ontsmet je handen grondig voor je het mond-neusmasker opzet.
 2. Bedek mond en neus volledig met het masker. Zorg dat het masker overal nauw aansluit op je gezicht.
 3. Raak het masker nooit aan terwijl je het draagt. Als dat toch gebeurt, ontsmet dan onmiddellijk je handen.
 4. Vervang het masker als het nat of zichtbaar bevuild is. Draag hetzelfde masker maximaal acht uur lang.
 5. Neem het masker bij het afzetten enkel vast aan de elastieken (nooit aan de voorzijde) en gooi het onmiddellijk in een afgesloten vuilbak.
 6. Ontsmet je handen grondig nadat je het masker verwijderd hebt.

Patiënten die gehospitaliseerd worden, krijgen een masker op de kamer.
Meer info hierover vind je in onderstaand leaflet.

Eigen handschoenen aanhouden in het ziekenhuis is niet toegestaan

Handschoenen geven een vals gevoel van veiligheid: een correcte handhygiëne is veel doeltreffender. Bij het betreden van het ziekenhuis vragen we dan ook om eventuele handschoenen uit te doen en de handen te ontsmetten. Het is niet toegestaan om deze handschoenen opnieuw aan te trekken binnen de muren van het ziekenhuis.

Pas een correcte handhygiëne toe

Was je handen regelmatig met water en zeep of met een ontsmettende handgel. Doe dat zeker bij aankomst en bij vertrek in ons ziekenhuis. Raak je gezicht niet aan.

Social distance: hou voldoende afstand

We vragen dat iedereen de nodige afstand bewaart.

Doe een zelftest voor je op bezoek komt

Als ziekenhuis is het onze opdracht een veilige omgeving voor onze patiënten te garanderen. We vragen je dan ook een zelftest af te nemen voor je bij een (kwetsbare) patiënt op bezoek gaat.

Patiënten / begeleiders

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Consultaties: afspraken en begeleiding

Ons ziekenhuis heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om veilige zorg te garanderen en rekent erop dat elke patiënt bovenstaande afspraken respecteert.

Kom op tijd: meld je tien minuten voor je afspraak aan.

De aanwezigheid van een partner of begeleider kan een groot verschil uitmaken voor patiënten. Patiënten mogen max. 1 begeleider (geldt ook voor kinderen) meenemen.

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt;
 • als je in quarantaine vertoeft;

Ingrepen: afspraken en begeleiding

Indien een PCR-test nodig is voor je ingreep zal een medewerker je tijdig contacteren. Patiënten die komen voor een dagopname vragen we een zelftest af te nemen.

De aanwezigheid van een partner of begeleider kan een groot verschil uitmaken voor patiënten. Patiënten kunnen max. 1 begeleider (ook bij kinderen) meenemen.

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt;
 • als je in quarantaine vertoeft;

Spoed: begeleiding

De aanwezigheid van een partner of begeleider kan een groot verschil uitmaken voor patiënten. Patiënten mogen max. 1 begeleider (geldt ook voor kinderen) meenemen.

Dringend medische hulp nodig? Wend je tot onze spoedgevallendienst.

Bezoekers

Patiënten mogen twee bezoekers per dag ontvangen. Uitzonderingen op de regel (materniteit, neonatologie, pediatrie en bezoek bij COVID-19 patiënten) vind je hieronder.

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Strikte voorwaarden

 • Kinderen tellen ook als bezoeker. Kinderen vanaf 6 jaar moeten net zoals volwassenen steeds een chirurgisch mond-neusmasker dragen in ons ziekenhuis, ook op de patiëntenkamer.
 • Kom niet op bezoek: als je je niet lekker voelt of als je in quarantaine vertoeft.
 • Houd je bezoek kort en blijf op de kamer.
 • Draag steeds een mond-neusmasker. Dat doe je altijd en overal in ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Heb je er zelf geen? Dan krijg je een bij het binnenkomen in ons ziekenhuis. De patiënt die bezoek ontvangt, draagt ook steeds een mond-neusmasker.
 • Houd steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) en vermijd contact met de patiënt.
 • Was je handen voor en na het bezoek met water en zeep of met een ontsmettende handgel. Beperk handcontact met materialen in de kamer.

Uitzonderingen op de bezoekregel

 • COVID-19 patiënten, mogen bezoek krijgen van een vaste bezoeker tussen 16 en 19 uur.
  • Wanneer eindelevensfase: max. drie bezoekers tegelijk.
 • Materniteit en pediatrie:
  • Het gezin (partner + kinderen) is de hele dag welkom.
  • Bezoek (max. 4 personen per dag - incl. partner en kinderen) is enkel toegestaan tussen 18 en 20 uur.
 • Neonatologie:
  • Enkel de ouders mogen de hele dag op bezoek komen.
 • PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis)
  • Tot en met zondag 23 januari 2022 is er geen bezoek toegelaten op onze PAAZ-afdeling.

Veelgestelde vragen

Informatie over coronatesting

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Ik heb COVID-19 symptomen. Waar kan ik me laten testen?

Iedereen met COVID-19 symptomen kan getest worden.

Op werkdagen:

Heb je symptomen, blijf dan thuis (ook bij lichte symptomen) en contacteer je huisarts. Als de huisarts vermoedt dat je COVID-19 hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren. Je blijft thuis in quarantaine in afwachting van je testresultaten.

In het weekend of op feestdagen:

Bel naar het wachtnummer 1733. Via je postcode word je doorverbonden met de dichtstbijzijnde wachtpost. Mensen die ziektesymptomen hebben, worden telefonisch getrieerd en krijgen een afspraak in een wachtpost of het triagecentrum.

Aandachtspunten:

 • De wachtdiensten kunnen geen testresultaten raadplegen en doorgeven aan de patiënt. Contacteer hiervoor je vaste huisarts of raadpleeg de website Cozo.
 • Zonder afspraak kan je de wachtpost niet binnen. Maak altijd een afspraak via 1733.

Meer info over testen op Covid-19 vind je via de site van het FOD Volksgezondheid en Sciensano.
Meer info over de huisartsen-wachtposten in Gent vind je hier.

Ik onderga binnenkort een ingreep in het ziekenhuis. Moet ik een test ondergaan?

Indien een PCR-test nodig is, nemen de collega's van de dienst opname en onthaal contact om een afspraak in te plannen.

Ik ga binnenkort op reis. Kan ik een coronatest laten doen in AZ Maria Middelares?

Je kan in ons ziekenhuis terecht als je een coronatest moet ondergaan voordat je op reis vertrekt. Plan je test tijdig in, we raden aan om deze te laten plaatsvinden 48 uur vóór je vertrek.

Ook na je reis kan je in ons ziekenhuis terecht voor een coronatest.

Waar vind ik het resultaat van mijn test?

 • Je vindt het resultaat van je coronatest binnen de 48 uur in je online medisch dossier op www.cozo.be.
 • Bij testing in het kader van vertrek internationale reizen, word je een Engelstalig attest bezorgd per e-mail.

Praktische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Is het restaurant geopend voor bezoekers?

Het restaurant is open voor bezoekers.

Het Overlegcomité heeft beslist om het Covid Safe Ticket vanaf maandag 1 november 2021 in te voeren voor alle horeca. Ook ons restaurant moet deze regelgeving volgen.

 • Heb je een geldig Covid Safe Ticket?
  Dan krijg je toegang tot het zitgedeelte van ons restaurant.
 • Heb je geen geldig Covid Safe Ticket?
  Dan kan je enkel take-away maaltijden aankopen en meenemen om buiten het restaurant te consumeren.

Wanneer kan ik linnengoed voor een opgenomen patiënt brengen of ophalen?

Tussen 8 en 20 uur kan je je aanmelden aan de infobalie in de inkomhal van het ziekenhuis. Een baliemedewerker zal je verder helpen.

 • Was kledij en linnen niet samen met kledij en linnen van andere personen
 • Schud de was niet op als je het in de wasmachine steekt
 • Was op een volledig programma van minimaal 60°
 • Was je handen na het aanraken van het vuile wasgoed
 • Droog in de droogmachine (indien mogelijk)
 • Gooi plastiek zakken van vuil wasgoed weg

Waar kan ik mijn naaste ophalen wanneer die terug naar huis mag na een opname?

De patiënt mag terug afgehaald worden op de afdeling.

Medische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Wat zijn typische symptomen van het coronavirus COVID-19?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Ik ben zwanger/ga bevallen: wat zijn de richtlijnen?

Welke controles gaan door? Kan mijn partner blijven slapen?

Onze gynaecologen geven je een antwoord op de meest gestelde vragen.

Moet ik mijn kind(eren) laten vaccineren?

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen worden gevaccineerd tegen COVID-19. Klik voor meer informatie op de knop hieronder.

Ik ben oncopatiënt, wat moet ik doen?

Het team van het geIntegreerd Kankercentrum Gent heeft het antwoord op de meest gestelde vragen van patiënten gebundeld.

Heb je toch nog vragen, dan kan je terecht bij het IKG-secretariaat.

Hoe kan je ons steunen?

Sinds het coronavirus COVID-19 in ons land is en de verstrengde overheidsrichtlijnen van kracht gingen, zette AZ Maria Middelares alles in de steigers om zijn werking voor een hele tijd om te gooien. De verwachtingen zijn torenhoog en er werd tijdens deze gezondheidscrisis dan ook al onvoorstelbaar hard gewerkt. De daadkracht en bereidwilligheid van onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers om de toestroom aan patiënten de baas te kunnen, is ongezien.

Maar de strijd duurt nog lang en de middelen zijn schaars. Ook de hoge werkdruk eist zijn tol. Om te voorkomen dat onze zorgverleners, onze ‘helden van vandaag’ uitvallen, willen we hen psychosociaal en facilitair ondersteunen. Ook voor onze patiënten is extra steun broodnodig. Mensen zijn bang of lijden onder de maatregelen die bezoek en sociaal contact verbieden. Via gerichte tools zoals beeldbellen, ondersteunende apps of extra attenties, willen we hen een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden.

Elke steun is welkom om de patiëntenbeleving en de ondersteuning van onze collega’s te bevorderen. Je kan eender welke gift storten via de knop hieronder of op het rekeningnummer BE55 2900 3871 5044 met vermelding 'Corona'. Zo kunnen we onze patiënten de kwaliteitsvolle zorg blijven bieden die ze van ons gewoon zijn.

Wat is Helping Hands Belgium en hoe kan ik steunen?

De in Gent gevestigde hulporganisatie Helping Hands Belgium (HHB) zamelt geld in om de professionals in de vier Gentse ziekenhuizen te ondersteunen met de aankoop van medisch materiaal, zoals mondmaskers en handschoenen. Wil je ook deelnemen aan hun actie? Schrijf een bedrag over op het rekeningnummer van Helping Hands Belgium. Meer info via info.veliyuksel@gmail.com.

Alle actuele informatie & antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Rond het coronavirus circuleert heel wat fake news. Via de website van Gezondheid en Wetenschap wordt dit ontkracht.

Tips om de kans op besmetting te verminderen