Coronavirus COVID-19: info en actiepunten

Door de afname van het aantal coronapatiënten versoepelt de overheid de richtlijnen voor de ziekenhuizen vanaf maandag 4 mei. We zetten hier alles op een rij.

Bescherm jezelf en elkaar: afspraken

De ziekenhuizen ontvangen van de overheid en de wetenschappelijke onderzoeksinstelling Sciensano zeer concrete richtlijnen. We volgen deze nauwgezet. Alle nodige voorzorgen worden getroffen, zodat ons ziekenhuis steeds een veilige plaats is voor onze patiënten. Hieronder vind je de algemene afspraken terug. Scrol verder naar beneden voor specifieke richtlijnen voor patiënten en bezoekers.

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Iedereen die het ziekenhuis betreedt, draagt een masker

Bovenop de overheidsmaatregelen vragen we dat iedereen in ons ziekenhuis steeds en overal een mond-neusmasker draagt dat beantwoordt aan de geldende normen in ons ziekenhuis. Doel is de veiligheid in ons ziekenhuis maximaal te garanderen voor onze patiënten.

Breng zelf een (stoffen) mond-neusmasker mee naar het ziekenhuis indien mogelijk. Dankzij de stijgende kwaliteit van zelfgemaakte maskers zijn stoffen mond-neusmaskers voortaan ook toegestaan bij een consultatie of bezoek in ons ziekenhuis. Opgelet: maskers met ventiel of van twijfelachtige kwaliteit zijn wel nog steeds verboden. Patiënten die gehospitaliseerd worden krijgen een masker op de kamer.

Als je zelf geen masker hebt, krijg je er een bij het betreden van het ziekenhuis. Je mag het masker na je bezoek aan het ziekenhuis houden voor later gebruik.


Gebruik je masker op een goede manier:
 1. Ontsmet je handen grondig voor je het mond-neusmasker opzet.
 2. Bedek mond en neus volledig met het masker. Zorg dat het masker overal nauw aansluit op je gezicht.
 3. Raak het masker nooit aan terwijl je het draagt. Als dat toch gebeurt, ontsmet dan onmiddellijk je handen.
 4. Vervang het masker als het nat of zichtbaar bevuild is. Draag hetzelfde masker maximaal acht uur lang.
 5. Neem het masker bij het afzetten enkel vast aan de elastieken (nooit aan de voorzijde) en gooi het onmiddellijk in een afgesloten vuilbak.
 6. Ontsmet je handen grondig nadat je het masker verwijderd hebt.

Temperatuur wordt genomen aan de ingang van het ziekenhuis

Bij verhoging wordt contact opgenomen met de arts.

Eigen handschoenen aanhouden in het ziekenhuis is niet toegestaan

Handschoenen geven een vals gevoel van veiligheid: een correcte handhygiëne is veel doeltreffender. Bij het betreden van het ziekenhuis vragen we dan ook om eventuele handschoenen uit te doen en de handen te ontsmetten. Het is niet toegestaan om deze handschoenen opnieuw aan te trekken binnen de muren van het ziekenhuis.

Pas een correcte handhygiëne toe

Was je handen regelmatig met water en zeep of met een ontsmettende handgel. Doe dat zeker bij aankomst en bij vertrek in ons ziekenhuis. Raak je gezicht niet aan.

Social distance: hou voldoende afstand

We vragen dat iedereen de nodige afstand bewaart (bv. tijdig komen naar de afspraak, begeleider in de poli enkel wanneer strikt noodzakelijk, afstand houden bij bezoek ...).

Patiënten: nieuwe maatregelen

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Vanaf 4 mei gaan consultaties opnieuw door zoals voorheen.

De overheid heeft de richtlijn rond essentiële zorgverlening versoepeld. Vanaf 4 mei vinden opnieuw zoals voorheen consultaties plaats, zowel in AZ Maria Middelares als in Medisch Centrum Maria Middelares. Ons ziekenhuis heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om veilige zorg te garanderen en rekent erop dat elke patiënt bovenstaande afspraken respecteert.

 • Werd je raadpleging ingepland vóór 14/3? Dan neemt (het secretariaat van) de arts contact op voor de praktische details.
 • Wens je een nieuwe afspraak te maken? Neem telefonisch contact met het secretariaat van de arts. Vooralsnog is de online afsprakenmodule niet beschikbaar.

Hou er rekening mee dat er max. 1 begeleider is toegestaan, indien dat strikt noodzakelijk is. Deze regel geldt ook op de dienst spoedgevallen.

Vanaf 4 mei vinden opnieuw meer ingrepen plaats.

De overheid heeft de richtlijn rond essentiële zorgverlening versoepeld. Vanaf 4 mei vinden opnieuw meer ingrepen plaats. Ons ziekenhuis heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om veilige zorg te garanderen en rekent erop dat elke patiënt de afspraken respecteert. Het ziekenhuis belt je twee werkdagen voor je ingreep op om te laten weten of deze kan doorgaan. Heb je vragen of bezorgdheden? Neem contact op met (het secretariaat van) je arts.

Hou rekening met de volgende richtlijnen:

 • Oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis: geen begeleider toegestaan
 • Dagziekenhuis chirurgie + opnames van 1 nacht:
  • De begeleider kan de patiënt afzetten in de inkomhal
  • De begeleider kan de patiënt ophalen in het dagziekenhuis chirurgie/kortverblijf, op het moment van ontslag
 • Opnames van 2 of meer nachten:
  • De begeleider mag de patiënt afzetten op de kamer

Volg deze afspraken

 • Heb je koorts in combinatie met een verkoudheid, hoest of ademhalingsmoeilijkheden? Neem eerst telefonisch contact op met je (huis)arts om de verdere stappen te bespreken.
 • Vertoef je in quarantaine na contact tracing? Kom niet naar het ziekenhuis voor je consultatie/ingreep. Contacteer (het secretariaat van) je arts om een nieuwe afspraak vast te leggen.
 • Ben je in ons ziekenhuis opgenomen en krijg je bezoek? Draag dan steeds een mond-neusmasker en houd voldoende afstand (meer dan 1,5 meter). Doe dat ook als een arts of medewerker bij je op de kamer komt.

Lees ook de algemene afspraken hierboven om jezelf en elkaar zo goed mogelijk te beschermen.

Dringend medische hulp nodig? Wend je tot onze spoedgevallendienst.

Bezoekers: nieuwe maatregelen

Algemene regeling: vanaf zondag 10 mei is bezoek opnieuw toegelaten voor patiënten onder strikte voorwaarden. COVID-19 patiënten mogen nog geen bezoek ontvangen, tenzij kritiek ziek.

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Uitzonderingen op de bezoekregel

 1. Beide ouders of voogden van jongeren <18-jaar op de pediatrische afdelingen mogen op bezoek
 2. Onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase: maximum drie personen op hetzelfde moment, enkel familie in de eerste lijn (incl. kinderen), heen en weer geloop beperken.
 3. Geen bezoek:
  1. op het oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis
  2. bij dagopname voor ingreep of onderzoek

Opgelet:

 • Heb je last van verkoudheid, hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden? Blijf dan thuis.
 • Het restaurant is gesloten voor bezoekers en patiënten.

Zorg voor een veilige omgeving en volg deze maatregelen nauwgezet op

 • Voel je je niet lekker, heb je koorts in combinatie met een verkoudheid, hoest of ademhalingsmoeilijkheden? Kom niet naar het ziekenhuis. Stel je bezoek uit en neem contact op met je huisarts.
 • Patiënten mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen. Bezoekers moeten 18 jaar of ouder zijn. Houd je bezoek kort en blijf op de kamer.
 • Draag steeds een mond-neusmasker. Dat doe je altijd en overal in ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Heb je er zelf geen? Dan krijg je een bij het binnenkomen in ons ziekenhuis. De patiënt die bezoek ontvangt, draagt ook steeds een mond-neusmasker.
 • Houd steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) en vermijd contact met de patiënt.
 • Was je handen voor en na het bezoek met water en zeep of met een ontsmettende handgel. Beperk handcontact met materialen in de kamer.

Veelgestelde vragen

Praktische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Waar kan ik mijn naaste ophalen wanneer die terug naar huis mag na een opname?

De patiënt mag terug afgehaald worden op de afdeling.

Wanneer kan ik linnengoed voor een opgenomen patiënt brengen of ophalen?

 1. Voor de gewone verpleegafdelingen kan je het wasgoed bij de patiënt ophalen/brengen tijdens het bezoekmoment (één bezoeker per patiënt per dag).
 2. Voor de COVID-afdelingen kan je wasgoed brengen/ophalen aan het onthaal tussen 8 en 19 uur. Een medewerker helpt je verder.
 • Was je linnen op een volledig programma van minimaal 60°
 • Droog het indien mogelijk in de droogmachine

Ik heb een voorschrift/ziektedocumenten voor mijn werkgever nodig. Wat doe ik?

Neem contact op met je arts om de nodige afspraken te maken.

Gaat mijn infosessie, rondleiding ... nog door?

Om het voorkomen en de verspreiding van het virus tegen te gaan, is er beslist om alle groepsbijeenkomsten in ons ziekenhuis tot nader order te annuleren.

Het gaat daarbij om:

 • rondleidingen en groepsbezoeken
 • interne en externe opleidingen
 • infomomenten voor patiënten (bv. neuro-educatie/leven na een beroerte, infoavonden bevalling, heup- en knieklas ...).

Medische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Wat zijn typische symptomen van het coronavirus COVID-19?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Welke patiënten komen in aanmerking voor opvolging via het digitaal communicatieplatform Covid@Home?

Om een vinger aan de pols te houden en de patiënten doorheen deze moeilijke periode te begeleiden, volgt AZ Maria Middelares zijn patiënten vanaf 3 april verder op in het digitaal communicatieplatform Covid@Home van BeWell Innovations. Meer info vind je hier.

De app is enkel bestemd voor patiënten die via de spoed of na opname in AZ Maria Middelares ontslagen zijn.

Ik ben zwanger/ga bevallen: wat zijn de richtlijnen?

Welke controles gaan door? Kan mijn partner blijven slapen?

Onze gynaecologen geven je een antwoord op de meest gestelde vragen.

Kan ik nog een fertiliteitsbehandeling volgen?

De lopende fertiliteitsbehandelingen worden afgewerkt. Vanaf 1 april zullen er geen fertiliteitsbehandelingen meer doorgaan tot nader bericht. Hou onze deelpagina zeker in de gaten voor verdere updates.

Ik ben oncopatiënt, wat moet ik doen?

Het team van het geIntegreerd Kankercentrum Gent heeft het antwoord op de meest gestelde vragen van patiënten gebundeld.

Heb je toch nog vragen, dan kan je terecht bij het IKG-secretariaat.

Ik heb een reumatische aandoening, wat moet ik doen?

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie stelde richtlijnen op voor mensen met reumatische aandoeningen over het coronavirus. Je kan deze terugvinden via deze link. We raden je aan deze richtlijnen te volgen.

Bij verdere vragen neem je best contact op met de huisarts, de reumaverpleegkundige Inge Huys of de behandelend reumatoloog via 09 243 76 76.

Ik heb de ziekte van Crohn: welk advies hebben jullie voor mij?

De polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten (MDL) ontvangt veel vragen van patiënten met Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa, die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand. Het voorkomen van een besmetting is daarom de eerste prioriteit.

Ik heb een auto-immuunziekte: moet ik me extra zorgen maken?

Als IMID-patiënt bent je inderdaad gevoeliger. Je hoeft je medicatie echter niet te stoppen.

De algemene richtlijnen zijn:

-Volg de preventieve maatregelen vanuit de overheid strikt op
-Stop/onderbreek je medicatie zeker niet preventief
-Bij koorts of symptomen, neem contact op met je huisarts
-Indien je je medicatie wenst te stoppen, overleg eerst met je behandelend arts.
-Er is geen paniek nodig, rustig en positief blijven is de boodschap.

Wat te doen bij ziekte? Hoe zijn de IMID-bezoeken en infuusconsultaties georganiseerd?

Hoe kan je ons steunen?

Sinds het coronavirus COVID-19 in ons land is en de verstrengde overheidsrichtlijnen van kracht gingen, zette AZ Maria Middelares alles in de steigers om zijn werking voor een hele tijd om te gooien. De verwachtingen zijn torenhoog en er werd tijdens deze gezondheidscrisis dan ook al onvoorstelbaar hard gewerkt. De daadkracht en bereidwilligheid van onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers om de toestroom aan patiënten de baas te kunnen, is ongezien.

Maar de strijd duurt nog lang en de middelen zijn schaars. Ook de hoge werkdruk eist zijn tol. Om te voorkomen dat onze zorgverleners, onze ‘helden van vandaag’ uitvallen, willen we hen psychosociaal en facilitair ondersteunen. Ook voor onze patiënten is extra steun broodnodig. Mensen zijn bang of lijden onder de maatregelen die bezoek en sociaal contact verbieden. Via gerichte tools zoals beeldbellen, ondersteunende apps of extra attenties, willen we hen een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden.

Elke steun is welkom om de patiëntenbeleving en de ondersteuning van onze collega’s te bevorderen. Je kan eender welke gift storten via de knop hieronder of op het rekeningnummer BE55 2900 3871 5044 met vermelding 'Corona'. Zo kunnen we onze patiënten de kwaliteitsvolle zorg blijven bieden die ze van ons gewoon zijn.

(Opgelet: de link werkt enkel in Chrome, Internet Edge en Firefox - niet in oudere versie van Internet Explorer)

Wat is Helping Hands Belgium en hoe kan ik steunen?

De in Gent gevestigde hulporganisatie Helping Hands Belgium (HHB) zamelt geld in om de professionals in de vier Gentse ziekenhuizen te ondersteunen met de aankoop van medisch materiaal, zoals mondmaskers en handschoenen. Wil je ook deelnemen aan hun actie? Schrijf een bedrag over op het rekeningnummer van Helping Hands Belgium. Meer info via info.veliyuksel@gmail.com.

Alle actuele informatie & antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website van de FOD Volksgezondheid

Rond het coronavirus circuleert heel wat fake news. Via de website van Gezondheid en Wetenschap wordt dit ontkracht.

Tips om de kans op besmetting te verminderen