Coronavirus COVID-19: info en actiepunten

Update 19/3. Momenteel is het nieuwe coronavirus COVID-19 in opmars. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Patiënten: nieuwe maatregelen

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Annulatie van alle niet-dringende consultaties en ingrepen

We vragen je om niet naar het ziekenhuis te komen, tenzij je door ons wordt opgebeld.

Enkel dringende onderzoeken en behandelingen vinden plaats

Ingreep gepland vóór 14 maart

De betreffende patiënten worden persoonlijk gecontacteerd door het ziekenhuis indien hun afspraak doorgaat.
- Consultaties: max. 1 begeleider per patiënt. Enkel de polikliniek in AZ Maria Middelares is geopend.
- Dagziekenhuis oncologie: geen begeleider
- Ingrepen en opnames: geen begeleider

Nieuwe klachten

 • Dringend medische hulp nodig?

Wend je tot onze spoedgevallendienst. Patiënten met een luchtweginfectie worden in een aparte zone geholpen

 • Ernstige klachten (niet corona-gerelateerd)

- Tijdens kantooruren: neem contact op met het secretariaat van je arts of het specialisme dat je nodig hebt
- Buiten kantooruren: wend je tot onze spoedgevallendienst

 • Niet-dringende luchtwegklachten?

Neem contact met je huisarts. Die kan je indien nodig doorverwijzen naar onze luchtwegpoli waar kinderartsen, longartsen en neus-keel en oorartsen de nodige onderzoeken doen en een behandeling kunnen voorschrijven.
Je huisarts zal contact nemen met het secretariaat van een van deze diensten voor een afspraak.
Je kan maximaal 1 begeleider meenemen.
Locatie: de luchtwegpoli heeft een aparte in- en uitgang.

Bezoekers: nieuwe maatregelen

ALGEMENE REGELING: bezoek is niet langer toegestaan.

Wie mag wél nog op bezoek?

 • Ouders of voogden van jongeren <18-jaar op de pediatrische afdelingen, materniteit en neonatologie
 • Onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase: maximum drie personen op hetzelfde moment, enkel familie in de eerste lijn (incl. kinderen), heen en weer geloop beperken.

Opgelet:
- Heb je last van verkoudheid, hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden? Blijf dan thuis.
- Het restaurant zal gesloten zijn voor bezoekers.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik mijn naaste ophalen wanneer die terug naar huis mag na een opname?

We vragen het ziekenhuis niet te betreden. Je kan je aanmelden aan de draaideur aan de hoofdingang. Een medewerker helpt je verder.

Wanneer kan ik linnengoed voor een opgenomen patiënt brengen of ophalen?

Dit kan tussen 8 en 19 uur. We vragen het ziekenhuis niet te betreden. Je kan je aanmelden aan de draaideur aan de hoofdingang. Een medewerker helpt je verder.

Ik heb een voorschrift/ziektedocumenten voor mijn werkgever nodig. Wat doe ik?

Neem contact op met je arts om de nodige afspraken te maken.

Is het Medisch Centrum Maria Middelares in Gentbrugge nog geopend?

Neen, enkel dialysepatiënten kunnen hier voorlopig terecht.

Ik ben zwanger/ga bevallen: wat zijn de richtlijnen?

Welke controles gaan door? Kan mijn partner blijven slapen?

Onze gynaecologen geven je een antwoord op de meest gestelde vragen.

Kan ik nog een fertiliteitsbehandeling volgen?

De lopende fertiliteitsbehandelingen worden afgewerkt. Vanaf 1 april zullen er geen fertiliteitsbehandelingen meer doorgaan tot nader bericht. Hou onze deelpagina zeker in de gaten voor verdere updates.

Ik ben hartpatiënt of heb hartklachten, wat doe ik?

 • Ik heb nieuwe klachten van pijn op de borst, hartkloppingen, kortademigheid

Contacteer telefonisch het secretariaat cardio en vraag of je op dringende raadpleging kan komen. Zo niet, meld je aan via de dienst spoedgevallen.

 • Ik heb een dringende vraag / probleem

Contacteer telefonisch het secretariaat cardio. Zij zullen je een dringende raadpleging in of buiten het ziekenhuis geven, of bijstaan met telefonisch advies.

 • Ik heb hartfalen

Als gekende hartfalenpatiënt heb je een hoger risico op ernstiger verloop bij een COVID-19 besmetting. Bij problemen kan je contact opnemen met het secretariaat cardio of met de hartfalenverpleegkundige.

Ik ben oncopatiënt, wat moet ik doen?

Het team van het geIntegreerd Kankercentrum Gent heeft het antwoord op de meest gestelde vragen van patiënten gebundeld.

Heb je toch nog vragen, dan kan je terecht bij het IKG-secretariaat.

Ik heb een reumatische aandoening, wat moet ik doen?

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie stelde richtlijnen op voor mensen met reumatische aandoeningen over het coronavirus. Je kan deze terugvinden via deze link. We raden je aan deze richtlijnen te volgen.

Bij verdere vragen neem je best contact op met de huisarts, de reumaverpleegkundige Inge Huys of de behandelend reumatoloog via 09 243 76 76.

Ik heb de ziekte van Crohn: welk advies hebben jullie voor mij?

De polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten (MDL) ontvangt veel vragen van patiënten met Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa, die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand. Het voorkomen van een besmetting is daarom de eerste prioriteit.

Ik heb een auto-immuunziekte: moet ik me extra zorgen maken?

Als IMID-patiënt bent je inderdaad gevoeliger. Je hoeft je medicatie echter niet te stoppen.

De algemene richtlijnen zijn:

-Volg de preventieve maatregelen vanuit de overheid strikt op
-Stop/onderbreek je medicatie zeker niet preventief
-Bij koorts of symptomen, neem contact op met je huisarts
-Indien je je medicatie wenst te stoppen, overleg eerst met je behandelend arts.
-Er is geen paniek nodig, rustig en positief blijven is de boodschap.

Wat te doen bij ziekte? Hoe zijn de IMID-bezoeken en infuusconsultaties georganiseerd?

Kan ik jullie helpen met materiaal?

De vraag betreft momenteel chirurgische mond-neusmaskers en FFP2/FFP3-maskers. Het is (nog) niet nodig er zelf te maken.

Gaat mijn infosessie, rondleiding ... nog door?

Om het voorkomen en de verspreiding van het virus tegen te gaan, is er beslist om alle groepsbijeenkomsten in ons ziekenhuis tot eind april te annuleren.

Het gaat daarbij om:

 • rondleidingen en groepsbezoeken
 • interne en externe opleidingen
 • infomomenten voor patiënten (bv. neuro-educatie/leven na een beroerte, infoavonden bevalling, heup- en knieklas ...).

Alle actuele informatie & antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website van de FOD Volksgezondheid

Rond het coronavirus circuleert heel wat fake news. Via de website van Gezondheid en Wetenschap wordt dit ontkracht.

Tips om de kans op besmetting te verminderen

Dit bericht is een update van het bericht van 12 maart 2020