Coronavirus COVID-19: info en actiepunten

Ons ziekenhuis neemt de nodige maatregelen om in deze coronatijden kwaliteitsvolle zorg te garanderen voor wie daar nood aan heeft. Je vindt hier alle richtlijnen voor patiënten en bezoekers. Het is belangrijk dat iedereen deze strikt naleeft.

Bescherm jezelf en elkaar: afspraken

De ziekenhuizen ontvangen van de overheid en de wetenschappelijke onderzoeksinstelling Sciensano zeer concrete richtlijnen. We volgen deze nauwgezet. Alle nodige voorzorgen worden getroffen, zodat ons ziekenhuis steeds een veilige plaats is voor onze patiënten. Hieronder vind je de algemene afspraken terug. Scrol verder naar beneden voor specifieke richtlijnen voor patiënten en bezoekers.

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Iedereen die het ziekenhuis betreedt, draagt een masker

Bovenop de overheidsmaatregelen vragen we dat iedereen in ons ziekenhuis steeds en overal een mond-neusmasker draagt dat beantwoordt aan de geldende normen in ons ziekenhuis. Doel is de veiligheid in ons ziekenhuis maximaal te garanderen voor onze patiënten.

Draag je eigen (stoffen) mond-neusmasker bij een raadpleging of bezoek aan een patiënt in ons ziekenhuis. Opgelet: maskers met ventiel, maskers die vuil/nat zijn of van twijfelachtige kwaliteit zijn wel nog steeds verboden. Als je zelf geen masker hebt, krijg je er een bij het betreden van het ziekenhuis. Je mag het masker na je bezoek aan het ziekenhuis houden voor later gebruik.

Masker bij kinderen

Mond-neusmaskers zijn in ons ziekenhuis verplicht vanaf 12 jaar. Bij jongere kinderen worden deze enkel aanbevolen (géén verplichting) bij kinderen vanaf zes jaar die hoesten of koorts hebben.

Gebruik je masker op een goede manier:

 1. Ontsmet je handen grondig voor je het mond-neusmasker opzet.
 2. Bedek mond en neus volledig met het masker. Zorg dat het masker overal nauw aansluit op je gezicht.
 3. Raak het masker nooit aan terwijl je het draagt. Als dat toch gebeurt, ontsmet dan onmiddellijk je handen.
 4. Vervang het masker als het nat of zichtbaar bevuild is. Draag hetzelfde masker maximaal acht uur lang.
 5. Neem het masker bij het afzetten enkel vast aan de elastieken (nooit aan de voorzijde) en gooi het onmiddellijk in een afgesloten vuilbak.
 6. Ontsmet je handen grondig nadat je het masker verwijderd hebt.

Patiënten die gehospitaliseerd worden, krijgen een masker op de kamer.
Meer info hierover vind je in onderstaand leaflet.

Temperatuur wordt genomen aan de ingang van het ziekenhuis

De temperatuurcontrole draagt bij tot een veilige ziekenhuisomgeving en verloopt conform de GDPR-wetgeving: de beelden zijn live en worden nergens bewaard. Indien er verhoging is, kan je ervoor kiezen je temperatuur nogmaals te laten nemen. Bij verhoging wordt je arts gecontacteerd om de te volgen stappen te bepalen. Indien je liever meteen naar huis gaat, bel je het secretariaat van je arts om je afspraak te verplaatsen.

Kom je op bezoek? Dan word je gevraagd terug naar huis te gaan en bij vermoeden van corona een testcenter te contacteren.

Vragen? Richt je tot onze DPO of ombudsdienst.

Eigen handschoenen aanhouden in het ziekenhuis is niet toegestaan

Handschoenen geven een vals gevoel van veiligheid: een correcte handhygiëne is veel doeltreffender. Bij het betreden van het ziekenhuis vragen we dan ook om eventuele handschoenen uit te doen en de handen te ontsmetten. Het is niet toegestaan om deze handschoenen opnieuw aan te trekken binnen de muren van het ziekenhuis.

Pas een correcte handhygiëne toe

Was je handen regelmatig met water en zeep of met een ontsmettende handgel. Doe dat zeker bij aankomst en bij vertrek in ons ziekenhuis. Raak je gezicht niet aan.

Social distance: hou voldoende afstand

We vragen dat iedereen de nodige afstand bewaart.

Patiënten: nieuwe maatregelen

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Consultaties: afspraken en begeleiding

Ons ziekenhuis heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om veilige zorg te garanderen en rekent erop dat elke patiënt bovenstaande afspraken respecteert. Per patiënt is max. 1 begeleider toegestaan indien strikt noodzakelijk (bv. om fysieke of emotionele redenen). Ook op spoed kan er een begeleider mee (tenzij vermoeden van COVID-19). Tot slot is een begeleider/de partner welkom op de prenatale zwangerschapsconsultaties.

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt;
 • als je in quarantaine vertoeft;
 • in de 14 dagen na een vakantie in een rode of oranje zone.

Ingrepen: afspraken en begeleiding

Ons ziekenhuis heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om veilige zorg te garanderen en rekent erop dat elke patiënt de afspraken respecteert. Het ziekenhuis belt je twee werkdagen voor je ingreep op om te laten weten of deze kan doorgaan. Heb je vragen of bezorgdheden? Neem contact op met (het secretariaat van) je arts.

Komt er een begeleider mee? De volgende richtlijnen richtlijnen gelden sinds 6 juni:

 • Geriatrisch, oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis: de begeleider kan mee met de patiënt
 • Cardiologisch dagziekenhuis: de begeleider kan de patiënt afzetten en ophalen aan het dagziekenhuis
 • Kortverblijf / dagziekenhuis chirurgie: de begeleider kan de patiënt begeleiden tot aan de inkomhal / draaideur. Na de operatie is bezoek hier toegelaten
 • Opnames van 2 of meer nachten : de begeleider mag de patiënt afzetten op de kamer

Kom niet naar het ziekenhuis, maar neem eerst telefonisch contact op met (het secretariaat van) je arts:

 • als je je niet lekker voelt;
 • als je in quarantaine vertoeft;
 • in de 14 dagen na een vakantie in een rode of oranje zone.

Dringend medische hulp nodig? Wend je tot onze spoedgevallendienst.

Bezoekers: nieuwe maatregelen

Algemene regeling: patiënten mogen vanaf 30 juli max. twee bezoekers per dag ontvangen en dit onder strikte voorwaarden. COVID-19 patiënten mogen nog geen bezoek ontvangen, tenzij kritiek ziek.

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Strikte voorwaarden

 • Bezoekers moeten uit het eigen gezin of de vaste bubbel van vijf personen van de patiënt komen.
 • Kom niet op bezoek: als je je niet lekker voelt, als je in quarantaine vertoeft, in de 14 dagen na een vakantie in een rode of oranje zone.
 • Houd je bezoek kort en blijf op de kamer.
 • Draag steeds een mond-neusmasker. Dat doe je altijd en overal in ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Heb je er zelf geen? Dan krijg je een bij het binnenkomen in ons ziekenhuis. De patiënt die bezoek ontvangt, draagt ook steeds een mond-neusmasker.
 • Houd steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) en vermijd contact met de patiënt.
 • Was je handen voor en na het bezoek met water en zeep of met een ontsmettende handgel. Beperk handcontact met materialen in de kamer.

Uitzonderingen op de bezoekregel

 1. Materniteit:
  1. gezin van de bevallen mama (partner + kinderen) kan samen op bezoek komen, of
  2. de partner en twee personen uit de vaste bubbel van vijf personen van het gezin kunnen op bezoek komen
 2. Neonatologie en pediatrie: uitsluitend de ouders
 3. Onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase: maximum drie personen op hetzelfde moment
 4. Geen bezoek voor COVID-19 patiënten, tenzij kritiek ziek

Veelgestelde vragen

Praktische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Is het restaurant geopend voor bezoekers?

Sinds 8 juni is ons restaurant opnieuw geopend, maar met beperkte openingstijden.

Conform de richtlijnen van de overheid moeten bezoekers die gebruik maken van ons restaurant zich registreren. Op deze manier kunnen we nagaan wie er wanneer aanwezig was en aan contact tracing doen indien nodig.

Gaat mijn infosessie, rondleiding ... nog door?

Bepaalde sessies/opleidingen gaan weer door, mits het respecteren van de corona-maatregelen (masker, 1,5m afstand, handhygiëne ...)

Het gaat daarbij om:

 • rondleidingen en groepsbezoeken: neem contact met de organisator
 • interne en externe opleidingen;
 • infomomenten voor patiënten (bv. neuro-educatie/leven na een beroerte ...): neem steeds contact op met het secretariaat van de arts/de organisator. De prenatale lessenreeks gaat nog steeds digitaal door, meer info kan je hier vinden.

Wanneer kan ik linnengoed voor een opgenomen patiënt brengen of ophalen?

Voor de COVID-afdelingen kan je wasgoed brengen/ophalen aan het onthaal tussen 8 en 19 uur. Een medewerker helpt je verder.

 • Was je linnen op een volledig programma van minimaal 60°
 • Droog het indien mogelijk in de droogmachine

Waar kan ik mijn naaste ophalen wanneer die terug naar huis mag na een opname?

De patiënt mag terug afgehaald worden op de afdeling.

Medische informatie

(Klik op de blauwe titels hieronder voor meer info)

Wat zijn typische symptomen van het coronavirus COVID-19?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Waar en wanneer moet ik me laten testen op COVID-19?

Iedereen met COVID-19 symptomen (zie bovenstaand item) kan getest worden.

Op werkdagen:

Heb je symptomen, blijf dan thuis (ook bij lichte symptomen) en contacteer je huisarts. Als de huisarts vermoedt dat je COVID-19 hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren. Je blijft thuis in quarantaine in afwachting van je testresultaten.

In het weekend of op feestdagen:

Bel naar het wachtnummer 1733. Via je postcode word je doorverbonden met de dichtstbijzijnde wachtpost. Mensen die ziektesymptomen hebben, worden telefonisch getrieerd en krijgen een afspraak in een wachtpost of het triagecentrum.

Aandachtspunten:

 • Mensen die in contact kwamen met besmette patiënten maar geen klachten hebben, moeten in quarantaine gaan en de eerstvolgende werkdag contact opnemen met de huisarts.
 • Mensen die een test willen omdat ze op reis vertrekken, kunnen dit enkel doen bij hun huisarts. Ook wie terugkomt van reis en getest wil worden, neemt contact op met de huisarts.
 • De wachtdiensten kunnen geen testresultaten raadplegen en doorgeven aan de patiënt. Contacteer hiervoor je vaste huisarts of raadpleeg de website Cozo.
 • Zonder afspraak kan je de wachtpost niet binnen. Maak altijd een afspraak via 1733.

Meer info over testen op Covid-19 vind je via de site van het FOD Volksgezondheid en Sciensano.
Meer info over de huisartsen-wachtposten in Gent vind je hier.

Welke patiënten komen in aanmerking voor opvolging via het digitaal communicatieplatform Covid@Home?

Om een vinger aan de pols te houden en de patiënten doorheen deze moeilijke periode te begeleiden, volgt AZ Maria Middelares zijn patiënten vanaf 3 april verder op in het digitaal communicatieplatform Covid@Home van BeWell Innovations. Meer info vind je hier.

De app is enkel bestemd voor patiënten die via de spoed of na opname in AZ Maria Middelares ontslagen zijn.

Ik ben zwanger/ga bevallen: wat zijn de richtlijnen?

Welke controles gaan door? Kan mijn partner blijven slapen?

Onze gynaecologen geven je een antwoord op de meest gestelde vragen.

Ik ben oncopatiënt, wat moet ik doen?

Het team van het geIntegreerd Kankercentrum Gent heeft het antwoord op de meest gestelde vragen van patiënten gebundeld.

Heb je toch nog vragen, dan kan je terecht bij het IKG-secretariaat.

Ik heb een reumatische aandoening, wat moet ik doen?

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie stelde richtlijnen op voor mensen met reumatische aandoeningen over het coronavirus. Je kan deze terugvinden via deze link. We raden je aan deze richtlijnen te volgen.

Bij verdere vragen neem je best contact op met de huisarts, de reumaverpleegkundige Inge Huys of de behandelend reumatoloog via 09 243 76 76.

Ik heb de ziekte van Crohn: welk advies hebben jullie voor mij?

De polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) ontvangt veel vragen van patiënten met Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa, die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand. Het voorkomen van een besmetting is daarom de eerste prioriteit.

Ik heb een auto-immuunziekte: moet ik me extra zorgen maken?

Als IMID-patiënt bent je inderdaad gevoeliger. Je hoeft je medicatie echter niet te stoppen.

De algemene richtlijnen zijn:

 • Volg de preventieve maatregelen vanuit de overheid strikt op;
 • Stop/onderbreek je medicatie zeker niet preventief;
 • Bij koorts of symptomen, neem contact op met je huisarts;
 • Indien je je medicatie wenst te stoppen, overleg eerst met je behandelend arts;
 • Er is geen paniek nodig, rustig en positief blijven is de boodschap.

Wat te doen bij ziekte? Hoe zijn de IMID-bezoeken en infuusconsultaties georganiseerd?

Hoe kan je ons steunen?

Sinds het coronavirus COVID-19 in ons land is en de verstrengde overheidsrichtlijnen van kracht gingen, zette AZ Maria Middelares alles in de steigers om zijn werking voor een hele tijd om te gooien. De verwachtingen zijn torenhoog en er werd tijdens deze gezondheidscrisis dan ook al onvoorstelbaar hard gewerkt. De daadkracht en bereidwilligheid van onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers om de toestroom aan patiënten de baas te kunnen, is ongezien.

Maar de strijd duurt nog lang en de middelen zijn schaars. Ook de hoge werkdruk eist zijn tol. Om te voorkomen dat onze zorgverleners, onze ‘helden van vandaag’ uitvallen, willen we hen psychosociaal en facilitair ondersteunen. Ook voor onze patiënten is extra steun broodnodig. Mensen zijn bang of lijden onder de maatregelen die bezoek en sociaal contact verbieden. Via gerichte tools zoals beeldbellen, ondersteunende apps of extra attenties, willen we hen een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden.

Elke steun is welkom om de patiëntenbeleving en de ondersteuning van onze collega’s te bevorderen. Je kan eender welke gift storten op het rekeningnummer BE55 2900 3871 5044 met vermelding 'Corona'. Zo kunnen we onze patiënten de kwaliteitsvolle zorg blijven bieden die ze van ons gewoon zijn.

Helping Hands Belgium

De in Gent gevestigde hulporganisatie Helping Hands Belgium (HHB) zamelt geld in om de professionals in de vier Gentse ziekenhuizen te ondersteunen met de aankoop van medisch materiaal, zoals mondmaskers en handschoenen. Wil je ook deelnemen aan hun actie? Schrijf een bedrag over op het rekeningnummer van Helping Hands Belgium. Meer info via info.veliyuksel@gmail.com.

Alle actuele informatie & antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Rond het coronavirus circuleert heel wat fake news. Via de website van Gezondheid en Wetenschap wordt dit ontkracht.

Tips om de kans op besmetting te verminderen