Alien Van de Velde

Gegevens

Alien Van de Velde
Adjunct-hoofdverpleegkundige cluster 1

T: +32 9 246 14 91

E: alien.vandevelde@azmmsj.be

Voorstelling

  • Cardiale heelkunde
  • Vaatheelkunde
  • Interventionele radiologie