MijnMariaMiddelares

MijnMariaMiddelares
Ook online dicht bij elkaar

AZ Maria Middelares is er voor jou. Doorheen je traject, of dat nu van korte of lange duur is, willen we je steeds zo goed mogelijk ondersteunen. Naast de fysieke contactmomenten in het ziekenhuis kan je nu van eender waar, via computer of smartphone/tablet, een aantal gegevens digitaal raadplegen of invullen.

What is MyMariaMiddelares

 • Manage a number of things remotely
 • Through a secure website
 • 24/7 accessible

Mijn online afspraken

My online appointments

Mijn online afspraken

In AZ Maria Middelares kan je bij een aantal specialismen een online afspraak boeken. Bekijk hier ook je eerder gemaakte afspraken.

My online appointments

At Maria Middelares General Hospital, you can book appointments online for a number of specialities. You may also see your prior appointments online.

Toegang tot MijnMariaMiddelares

Access to MyMariaMiddelares

Met het patiëntenplatform MijnMariaMiddelares staat AZ Maria Middelares digitaal in verbinding met zijn patiënten en gezondheidsbewuste mensen, doorheen hun hele zorg- en gezondheidstraject.

Hou er rekening mee dat in de opstartfase nog niet alle artsen gebruikmaken van het platform. Je kan enkel instappen op vraag van je arts. Indien je arts gebruikmaakt van het platform, zal je dit vernemen bij je volgende raadpleging.

Using the patient platform MyMariaMiddelares, the Maria Middelares General Hospital is able to communicate digitally with its patients and with health-conscious people during their entire care and health trajectory.

Please be aware that during the start-up phase, not all physicians can use the platform yet. You can only join at the request of your physician. If your physician uses the platform, you will be told at your next appointment.

 1. Het is belangrijk dat we beschikken over een correct GSM-nummer en e-mailadres. Controleer deze gegevens goed wanneer je je voor je consultatie aanmeldt bij de e-kiosk. Foutje ontdekt? Geef het door aan het infopunt of aan het secretariaat van je arts.
 2. (Het secretariaat van) je arts geeft je, wanneer je wil instappen, toegang tot het platform.
 3. Je ontvangt een sms die je akkoord bevestigt.
 4. Je ontvangt gelijktijdig een e-mail met de boxcode die je nodig hebt om aan te melden. Hou deze goed bij.
 5. Meld je aan via de link in de e-mail of via onderstaande knop 'Aanmelden'.
 6. Je vindt in het portaal een overzicht met de documenten die je ons digitaal kan bezorgen.
 1. It is important that we have an accurate mobile number and e-mail address for you. Please check this information thoroughly when you check in at the e-kiosk. Have you discovered an error? Report this at the information desk or to your physician’s secretariat.
 2. When you want to join, (the secretariat of) your physician will provide access to the platform.
 3. You will receive a text message that confirms your consent.
 4. You will simultaneously receive an e-mail with the box code you need to register. Keep this to hand.
 5. Register through the link in the e-mail or through the ‘Register’ button below.
 6. In our portal, you can find an overview of the documents you can submit digitally.

Aanmelden via de beveiligde website

 • Klik hieronder op Aanmelden.
 • Volg de instructies op het scherm.
 • Geef de boxcode die je via e-mail ontving in op het startscherm.
 • Na bevestiging van je telefoonnummer, ontvang je een sms met een zescijferige code.
 • Vul deze code in op de website. Je hebt toegang tot het platform.
Aanmelden

Registration through the secure website

 • Click on ‘Register’ below.
 • Follow the instructions on the screen.
 • Enter the box code that you have received by e-mail on the start screen.
 • After confirming your telephone number, you will receive a text message containing a six-digit code.
 • Enter this code on the website. You now have access to the platform.
Register

Hulp nodig?

Need assistance?

Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen in onze FAQ.

Read the answers to the most frequently asked questions in our FAQ section.

Ik wens mijn e-mailadres en/of mobiel nummer te veranderen.

Je kan je e-mailadres en je mobiel nummer enkel aanpassen wanneer je zelf fysiek in het ziekenhuis aanwezig bent. Je mag dit vragen aan het secretariaat van de arts bij wie je op raadpleging komt.
Telefonisch kunnen we dit om veiligheidsredenen niet aanpassen.

Tip: controleer steeds op de e-kiosk of je e-mailadres en mobiel nummer nog steeds correct zijn.

Ik ontving geen sms, nadat ik de arts mijn akkoord gaf om MijnMariaMiddelares te gebruiken.

Is het nummer 8810 of 8850 misschien geblokkeerd op jouw toestel?

iOS

In bijgevoegde handleiding kan je nakijken welke instellingen mogelijk voor problemen kunnen zorgen.

Android:
 • Ga naar de sms-toepassing en controleer of de spamfilter is geactiveerd door menu of 3 punt pictogram te selecteren in de rechterbovenhoek van het scherm > Instellingen > Spamfilter > als deze functie is geactiveerd.
 • Ga naar "Telefooninstellingen" > "Apps" > selecteer de applicatie waarvan je berichten wil ontvangen en zorg ervoor dat Meldingen ontvangen is ingeschakeld.
 • Als je geen berichten ontvangt wanneer de telefoon is vergrendeld, ga dan naar Telefooninstellingen -> Apparaat -> Geluiden en meldingen -> Wanneer de telefoon is vergrendeld -> Stel in op: Toon alle inhoud.
 • Zorg ervoor dat geen enkele applicatie van derden die op de telefoon is geïnstalleerd, berichten kan tegenhouden.
 • Oplossing niet gevonden? Contacteer je mobiele netwerkprovider.

I want to change my e-mail address and/or mobile number.

You can only change your e-mail address and your mobile number if you are physically present in the hospital. You can request this at the secretariat of the physician you are consulting.
For safety reasons, we are unable to make changes by telephone.

Tip: always check at the e-kiosk if your e-mail address and mobile number are still correct.

I have not received a text message after I gave my physician permission to use MyMariaMiddelares.

Is the number 8810 blocked on your device?

iOS

You can check in the accompanying manual which settings may potentially cause problems.

Android:
 • Go the text app and check if the spam filter has been activated by selecting ‘menu’ or the three dot pictogram in the top right corner of the screen > Settings > Spam filter > if this function is activated.
 • Go to ‘Phone settings’ > ‘Apps’ > select the application you want to receive messages for and make sure that Receive notifications is enabled.
 • If you do not receive any messages when the phone is locked, go to Phone settings -> Device -> Sound and notifications -> When the phone is locked -> Set as: Show all content.
 • Ensure that no third-party applications that have been installed in the phone can block messages.
 • Unable to find the solution? Contact your mobile network provider.

MyMariaMiddelares Help Desk

Tel. +32 9 246 75 75

You may contact the MyMariaMiddelares Help Desk by phone on weekdays (9am-4pm)

MyMariaMiddelares Help Desk

Tel. +32 9 246 75 75

You may contact the MyMariaMiddelares Help Desk by phone on weekdays (9am-4pm)

Should you have any questions about how the patient platform works, please contact us by calling +32 (0)9 246 46 46.

My medical results

Heb je een vraag die niet over het patiëntenplatform gaat, dan kan je terecht op 09 246 46 46.

Would you like to consult your medical results and data in a simple and safe way after a consultation or examination?

Mijn gezondheidsresultaten

CoZo

That is possible through the Cooperative Care Platform (CoZo), a digital collaborative platform that allows patients, care providers and healthcare facilites to exchange and share medical data in a quick and safe manner.

Through CoZo

MyHealth

You can also find this information in the My Health online portal, which was developed by FPD Public Health and its partners and where you can find an overview of all your medical information. Register in the top right corner of the page.

Through My Health

Wil je na een raadpleging of onderzoek in ons ziekenhuis eenvoudig en veilig je medische resultaten en gegevens raadplegen?

CoZo

Dat kan via het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen.

Via CoZo

Mijngezondheid

Je vindt deze informatie ook terug in het online portaal Mijn Gezondheid, ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid en zijn partners, waar je een totaaloverzicht vindt van je gezondheidsgegevens. Meld je rechts bovenaan de pagina aan.

Via Mijn Gezondheid